Skip to main content

Hulpaanbod

Hulp voor mensen met angst, dwang of depressie en hun naasten.

GGZ

Als je last hebt van angst-, dwang- of depressieve klachten, kun je hiervoor het beste eerst naar de huisarts gaan. Hij/zij zal met jou op basis van de ernst van de klachten bekijken wat voor jou de juiste verwijzing  is. Heb je lichte klachten, dan kun je waarschijnlijk in de huisartsenpraktijk geholpen worden. De huisarts verwijst je door naar een behandelaar in de generalistische basis-ggz, als hij/zij vermoedt dat je een angststoornis of depressie hebt. Heb je echter te maken met ernstige, complexe, en/of acute problematiek, dan zal jouw huisarts jou verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Hulpaanbod

Hieronder vind je verschillende soorten hulpaanbod en informatie. Filter op categorie (angst, dwang of depressie), doelgroep (kind-jeugd, naasten, ouderen, volwassenen) en soort hulpaanbod (ggz-instelling, hulplijn, lotgenotencontact, online info, second opinion, UMC) om het juiste hulpaanbod voor jou te vinden.

Als de filter niets oplevert, probeer dan minder specifiek te zoeken, door bijvoorbeeld alleen categorie en soort hulpaanbod te kiezen.

113 zelfmoordpreventie

volwassenen, ouderen, naasten, kind – jeugd
hulplijn
Via de telefoon, e-mail of chat kun je 24 uur per dag vertellen over jouw angst, depressiviteit en gepieker. Ook voor therapie en zelfhulp.

Accare

kind – jeugd
ggz-instelling
Behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen

ADF Stichting

volwassenen, ouderen, naasten, kind – jeugd
lotgenoten, hulplijn
Angst, Dwang en Fobie Stichting

ADF Stichting Lotgenotencontact

volwassenen, ouderen
lotgenoten
Heb je last van angst- of dwangklachten? Dan kan het heel erg opluchten om er over te praten met lotgenoten.

ADF Stichting Telefonische Hulpdienst

volwassenen, ouderen, naasten, kind – jeugd
lotgenoten, hulplijn
De hulptelefoon van de ADF stichting staat open voor iedereen die last heeft van angst, dwang of depressie, maar ook voor partners en familie.

Altrecht

volwassenen
ggz-instelling, second opinion
Het Altrecht Academisch Angstcentrum is een topklinische afdeling voor diagnostiek en behandeling van complexe en recidiverende angst-, dwang- en traumagerelateerde stoornissen

De Luisterlijn

volwassenen, ouderen
hulplijn
De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.

Depressie Connect

volwassenen, ouderen
lotgenoten
Depressie Connect is een online community waar je ervaringen kan delen over het omgaan met depressie(s).

Depressie Vereniging

volwassenen, ouderen, naasten
lotgenoten
Dé patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten

Depressie Vereniging Supportgroepen

volwassenen
lotgenoten
Als je een depressie hebt, helpt het om te praten met lotgenoten. Dat heeft een simpele reden: écht begrip vind je vooral bij mensen die weten wat je meemaakt.

Depressielijn

volwassenen, naasten
hulplijn
Telefonische hulpdienst van de depressie vereniging

GGZ Centraal

volwassenen
ggz-instelling, second opinion
De poliklinieken van GGZ Centraal bieden specialistische zorg in de behandeling van patiënten met een depressieve stoornis

GGZ Centraal

volwassenen
ggz-instelling, second opinion
Het Marina de Wolfcentrum van GGZ Centraal is een derdelijnscentrum voor diagnostiek en behandeling van angst- en dwangstoornissen

GGZ Delfland

volwassenen, ouderen, kind – jeugd
ggz-instelling
Helpt jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen de regie over hun leven te hervinden

GGZ Drenthe

volwassenen
ggz-instelling, second opinion
Diagnostiek en behandeling gericht op depressie en angststoornissen

GGZ inGeest Academische Afdeling Depressie

volwassenen
ggz-instelling, second opinion
De Academische Afdeling Depressie is gespecialiseerd in behandeling en onderzoek van patiënten met veelal complexe of chronische depressies

GGZ inGeest afdeling Angst en Dwang

volwassenen
ggz-instelling, second opinion
De afdeling Angst en Dwang is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van patiënten met een complexe, veelal chronische angst- of dwangstoornis

GGZ Oost-Brabant

volwassenen
ggz-instelling, second opinion
Specialistische ggz-zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

Grip op je dip

kind – jeugd
hulplijn, online info
Hulp voor jongeren tussen 15 en 25 jaar

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpyschiatrie

kind – jeugd
online info
Samen werken voor een psychisch gezonde jeugd

KOPPsupport

naasten, kind – jeugd
hulplijn, online info
Voor jongeren van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen

Leids Universitair Medisch Centrum

volwassenen, ouderen
umc, second opinion
Afdeling Psychiatrie, academische, derdelijns afdeling die zich met name richt op diagnostiek en behandeling van depressie, bipolaire stoornis, angststoornissen en stoornissen in het obsessieve compulsieve spectrum

Maastricht Universitair Medisch Centrum

volwassenen
umc, second opinion
Afdeling Psychiatrie

MeetmyFear

volwassenen
lotgenoten
Lotgenotencontact voor mensen met een angststoornis

Mentaal Beter

volwassenen
ggz-instelling
Landelijk netwerk van (GZ)-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters

Mentaal Vitaal

volwassenen, ouderen, naasten
hulplijn, online info
Voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid

MIND Korrelatie

volwassenen, naasten
hulplijn
Ervaar je mentale problemen, maak je je zorgen om iemand of heb je problemen met anderen? Wij denken graag met je mee. Deskundig, anoniem, gratis.

MIND Platform

volwassenen, ouderen
online info
Belangenbehartiging bij psychische problemen

Mindway

volwassenen
hulplijn, online info
Met Mindway kun je online werken aan je psychische klachten in combinatie met traditionele behandelingen.

Naasten Centraal

naasten
lotgenoten, hulplijn
Ondersteuning voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid

neurocare Clinics

volwassenen, ouderen, kind – jeugd
ggz-instelling
Ambulante Generalistische Basis (BGGZ) en Specialistische Gezondheidszorg (SGGZ)

OCDcafé

volwassenen
lotgenoten
OCDcafé is een online community binnen de ADF Stichting voor en door mensen met OCD en hun naasten.

OCDnet

volwassenen, ouderen, naasten, kind – jeugd
online info
Deskundige informatie voor iedereen die te maken heeft met dwang

PratenOnline

kind – jeugd
hulplijn
PratenOnline.nl is een website voor jongeren tussen de 12-24 jaar, die zich down of gespannen voelen.

Pro Persona Expertisecentrum Depressie

volwassenen, ouderen, kind – jeugd
ggz-instelling, second opinion
Het Pro Persona Expertisecentrum Depressie richt zich op de diagnostiek en behandeling van chronische, therapieresistente depressie (inclusief de bipolaire depressie).

Pro Persona Expertisecentrum Overwaal

volwassenen, ouderen, kind – jeugd
ggz-instelling, second opinion
Expertisecentrum Overwaal voor Angst, Dwang en PTSS richt zich op de diagnostiek en behandeling van ernstige, recidiverende angststoornissen

PsyQ: Academisch Angstcentrum

volwassenen
ggz-instelling, second opinion
Het Topklinisch Centrum voor Angst, Dwang en Trauma is een expertisecentrum met als taak gespecialiseerde zorg, onderzoek en kennisbevordering op het gebied van angst, dwang en trauma.

PsyQ: Afdeling Depressie Ambulant

volwassenen, ouderen
ggz-instelling
De afdeling depressie ambulant, team therapieresistente depressie richt zich op volwassenen en ouderen met complexe en/of zeldzame aandoeningen

Radboud UMC

volwassenen
umc
Afdeling Psychiatrie, diagnostiek en behandeling bij patiënten met complexe en therapieresistente stemmingsstoornissen.

Stichting Emetofobie

volwassenen
lotgenoten, online info
Belangenbehartiging, lotgenotencontact en meer bekendheid voor overgeeffobie

Synaeda

volwassenen
ggz-instelling
Geestelijke Gezondheidszorg in Friesland

Trimbos-instituut

volwassenen, ouderen, naasten, kind – jeugd
online info
Hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid

Universitair Medisch Centrum Groningen

volwassenen
umc
Behandeling van Depressie, Angst en Dwang

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

volwassenen, ouderen
ggz-instelling, second opinion
Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen

Behandellocaties

Bij het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang en Depressie is een groot aantal instellingen aangesloten die gespecialiseerde hulp bieden bij angst, dwang en depressie. Je kan meer informatie over deze instellingen vinden op de pagina over de deelnemende instellingen.

Second opinion

NedKAD krijgt regelmatig vragen over gevolgde behandelingen en voorgeschreven medicatie. NedKAD verzorgt zelf geen second opinions. Een aantal aangesloten instellingen kan dat echter wel doen.

Andere kenniscentra

NedKAD werkt op verschillende gebieden samen met patiëntenverenigingen en andere kenniscentra. Er bestaat een nauw contact met de patiëntenverenigingen ADF Stichting en de Depressie Vereniging. Met het Trimbos-instituut, dat ook deel uitmaakt van NedKAD wordt bijvoorbeeld samengewerkt aan de richtlijnen. Voor kennisuitwisseling met andere specialisaties, bijvoorbeeld op het gebied van ernstige psychische aandoeningen, bipolaire stoornissen of persoonlijkheidsstoornissen onderhoudt het NedKAD contact met andere kenniscentra zoals de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma, Kenniscentrum Phrenos, Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen en Kenniscentrum Bipolaire stoornissen.