Skip to main content

Werkgroepen

Samen de kwaliteit van de hulpverlening aan mensen met angst, dwang en depressie verbeteren

Binnen NedKAD zijn verschillende werkgroepen actief: de werkgroep rTMS, de werkgroep OCDnet en de werkgroep Hardnekkige Depressie

Werkgroep rTMS

In 2017 is er binnen NedKAD een werkgroep rTMS gestart. rTMS staat voor ‘repetitive Transcranial Magnetic Stimulation’. Aanleiding voor deze werkgroep was was dat de zorgverzekeraars in Nederland besloten de behandeling rTMS te vergoeden. In de werkgroep zitten onderzoekers en behandelaren die verbonden zijn aan instellingen die deelnemen aan NedKAD. Voorzitter van de werkgroep is dr. Martijn Arns (Onderzoeksinstituut Brainclinics/Synaeda PMC). De werkgroep rTMS werkt intensief samen met de Stichting Hersenstimulatie.

Lees meer

Werkgroep OCDnet

OCDnet is onderdeel van het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang en Depressie en kwam tot stand met steun van ZON Medische Wetenschappen.

Lees meer

Werkgroep Hardnekkige Depressie

Dit netwerk is een samenwerking tussen topreferente tertiaire centra in Nederland met expertise op gebied van hoog specialistische depressiezorg, opgericht in samenspraak met de Depressievereniging en MIND. De missie van het netwerk is om het perspectief van patiënten met een hardnekkige depressie te verbeteren.

Een hardnekkige depressie wordt in de klinische wetenschap vaak een therapieresistente depressie genoemd, afgekort als TRD. Dit betekent meestal niet dat er geen behandelopties meer zijn, maar wel dat meerdere behandelingen geprobeerd zijn die onvoldoende gewerkt hebben. Door samenwerking op klinisch vlak wil het netwerk bij te dragen aan verbetering van de toegang tot en de toepassing van hoog specialistische richtlijnbehandelingen voor therapieresistente depressieve stoornissen.

Verder bundelen we de krachten op het gebied van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Binnen een verkregen subsidie van Health Holland werken we aan het afstemmen en integreren van routine zorgdata ten behoeve van onderzoek om meer te leren over de effectiviteit van behandelingen die in de klinische praktijk worden toegepast. Door aanvullend onderzoek op data van klinische studies hopen we verder meer inzicht te krijgen in het voorspellen van behandeluitkomsten voor reguliere en nieuwe behandelingen. Daarnaast biedt een gezamenlijke infrastructuur en samenwerking de mogelijkheid om innovatieve behandelmethoden sneller te ontwikkelen, op effectiviteit te onderzoeken, en vervolgens aan te bieden aan patiënten.