Skip to main content

Informatie voor professionals

De factsheets geven informatie over psychotherapie en gebruik van antidepressiva bij depressie. De zorgstandaard Depressieve stoornissen geeft informatie voor professionals over unipolaire depressieve stoornissen.

Factsheets

De factsheet psychotherapie bij depressie geeft informatie over de keuze van een therapie bij depressie. De factsheet over gebruik van antidepressiva bij depressie vat samen wat uit onderzoek gebleken is over de effectiviteit en de bijwerkingen van antidepressiva.

Factsheet psychotherapie bij depressie

Deze factsheet is door NedKAD opgesteld om professionals, verwijzers en cliënten een handzame wegwijzer te bieden in de keuze van een psychotherapie bij depressie. In de factsheet wordt beschreven welke psychotherapieën effectief zijn, hoe het wordt aangeboden, wanneer je er het beste mee kunt starten, en wanneer ermee te stoppen. Ook negatieve effecten van psychotherapie komen aan bod, evenals interventies gericht op terugvalpreventie. De factsheet is in herzien in mei 2021.

Factsheet psychotherapie bij depressie

Factsheet over gebruik van antidepressiva bij depressie

Over het gebruik en de werking van antidepressiva ontbreekt vaak de nodige kennis. Daarom heeft het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie een factsheet opgesteld over het gebruik van antidepressiva bij depressie. Auteurs zijn de psychiaters Eric Ruhé, Jan Spijker en Christiaan Vinkers. In de factsheet staat samengevat wat uit onderzoek gebleken is over de effectiviteit en de bijwerkingen van antidepressiva. Ook wordt ingegaan op de vraag wanneer antidepressiva kunnen worden voorgeschreven en wanneer ermee te stoppen. Tot slot worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de kennis over antidepressiva.

De factsheet is herzien in mei 2018.

Factsheet antidepressiva bij depressie

Zorgstandaard Depressieve stoornissen

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt in Nederland sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierbij zijn veel beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties. De richtlijnen zijn verwerkt in de zorgstandaarden en generieke modules, die door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ gepubliceerd zijn in een databank.

De zorgstandaard Depressieve stoornissen is een algemeen raamwerk op hoofdlijnen voor de vroege onderkenning en preventie, diagnostiek en monitoring, behandeling en herstel, participatie en re-integratie van mensen met unipolaire depressieve stoornissen.

Raadpleeg de pagina Zorgstandaarden voor meer informatie.

Nieuws