Skip to main content

ADF Stichting

Angst, Dwang en Fobie Stichting

De ADF stichting is een landelijke patiëntenvereniging van en voor mensen met angst- of dwangstoornissen. Angstklachten gaan soms gepaard met depressie. Vandaar dat de patiëntenvereniging ook aan deze groep mensen adviseert.

De patiëntenvereniging geeft voorlichting aan mensen met angst- of dwangklachten, familie of vrienden, huisartsen en hulpverleners.

Informatie en advies

De medewerkers van de ADF stichting, getrainde ervaringsdeskundigen, zijn telefonisch bereikbaar en geven dagelijks persoonlijk advies, afgestemd op de situatie van de beller.

Iedere werkdag van 09.00 uur t/m 13.30 uur is de telefonische helpdesk bereikbaar.

0343 – 753 009

Voor een persoonlijk gesprek met een ervaringsdeskundige (maandagmiddag na 13.30 uur) is het mogelijk een afspraak te maken via info@adfstichting.nl. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

Behandelingsmogelijkheden

De ADF stichting zet zich in om goede behandelingsmogelijkheden voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk te maken. Er is een samenwerkingsverband met geregistreerde therapeuten die werken op verschillende plaatsen in Nederland en veel ervaring hebben met behandeling van angst- en dwangstoornissen. De patiëntenvereniging werkt ook samen met angst(poli)klinieken, over heel Nederland verspreid.

De ADF stichting organiseert allerlei activiteiten waaronder lotgenotencontacten, zelfhulpbijeenkomsten en cursussen.

ADF stichting
Hoofdstraat 122
3972 LD Driebergen

0343 753009 (kosten tegen lokaal tarief) en alleen bereikbaar op ma t/m vrij van 9.00 tot 13.30 uur
info@adfstichting.nl

www.adfstichting.nl