Skip to main content

Depressie

In Nederland krijgt ongeveer een kwart van de volwassenen van 18-75 jaar ooit in het leven te maken met een depressie.

Wat is een depressie?

We noemen het een depressie als je voor een lange tijd (minstens twee weken) een sombere en depressieve stemming hebt en/of geen interesse en plezier meer hebt in dingen. Je kunt dan niet meer gelukkig zijn.

Behandeling depressie

Deskundigen in Nederland hebben richtlijnen opgesteld voor de behandeling van depressie.

Hoe ontstaat een depressie?

Depressies hebben geen enkele duidelijke oorzaak, maar worden veroorzaakt door een combinatie van biologische, psychologische en sociale factoren.

“In Nederland krijgt ongeveer een kwart van de volwassenen van 18-75 jaar ooit in het leven te maken met een depressie”

Zelftest depressie

Voel jij je af en toe somber, dan kun je deze zelftest invullen. De test bestaat uit 9 beschrijvingen van problemen die mensen met somberheidsklachten kunnen ervaren.

Depressie bij kinderen

  • Elk kind ervaart wel eens een periode van somberheid, verminderde energie of prikkelbaarheid. Als deze gevoelens echter aanhouden gedurende enkele weken, zou het kunnen wijzen op depressie bij je kind.

Depressie bij ouderen

Psychische klachten onder ouderen komen veel voor. En waarschijnlijk neemt door de voortgaande vergrijzing het aantal ouderen met psychische klachten de komende jaren alleen maar toe.

Informatie voor professionals

  • De factsheets geven informatie over psychotherapie en gebruik van antidepressiva bij depressie. De zorgstandaard Depressieve stoornissen geeft informatie voor professionals over unipolaire depressieve stoornissen.

Veelgestelde vragen

Heb ik een depressie?

Denk je dat je depressieve klachten hebt en wil je testen of het nodig is om hiervoor jouw huisarts te raadplegen? Dan kun je de zelftest depressie invullen.

Ik heb een depressie, kunnen jullie mij helpen?

NedKAD is een kenniscentrum en biedt geen hulpverlening. Raadpleeg de pagina Hulpaanbod voor informatie over organisaties, websites, en andere bronnen die wel hulp en informatie aanbieden.

Kunnen jullie mij verwijzen naar een behandelaar/therapeut in mijn regio?

NedKAD beschikt niet over lijsten van hulpverleners of behandelaars per regio. Bezoek de pagina Hulpaanbod voor informatie over organisaties, websites en andere bronnen die hulp en informatie verstrekken.

Waar vind ik betrouwbare informatie over antidepressiva?

De website Antidepressiva geeft duidelijke informatie over de zin en onzin van antidepressiva.

De antidepressiva vergelijkingstool van psychosenet geeft informatie over verschillende antidepressiva en bijwerkingen.

(Hoe) helpt rTMS bij depressie?

Transcraniële (‘door de schedel heen’) magnetische stimulatie (TMS) is een methode waarin met behulp van magnetische velden de hersenen van buitenaf kunnen worden beïnvloed.

Wanneer achtereenvolgens een serie van TMS-pulsen wordt gegeven, kunnen de effecten voor langere tijd aanhouden. Deze manier van stimulatie staat bekend als repetitieve TMS (rTMS) en vormt de basis voor de behandelmethode, waarin deelnemers gedurende een periode van tussen de twee en zes weken meerdere malen per week een rTMS-behandeling krijgen. Meta-analyses hebben aangetoond dat TMS een significant positief effect heeft op depressieve symptomen.

Op dit moment wordt in Nederland rTMS vergoed door verzekeraars voor de behandeling van depressie, na onsuccesvolle behandeling met ten minste twee evidence-based behandelingen (ofwel medicamenteus ofwel psychotherapie).

Kijk op de website van de Stichting Hersenstimulatie voor meer informatie en een overzicht van alle geaccrediteerde behandelaren.