Skip to main content

Informatie voor professionals

De factsheets geven informatie over psychotherapie en gebruik van antidepressiva bij angst- en dwangstoornis.

Factsheets

De factsheet psychotherapie bij angst- en dwangstoornissen geeft informatie over psychotherapie bij volwassenen met een angst- of dwangstoornis. De factsheet over het gebruik van antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen gaat over de effectiviteit van antidepressiva bij deze stoornissen, de bijwerkingen en wanneer men overweegt om te starten of juist om te stoppen met een antidepressivum.

Factsheet psychotherapie bij angst- en dwangstoornissen

Deze factsheet geeft informatie over psychotherapie bij volwassenen met een angst- of dwangstoornis. Het gaat om de paniekstoornis, agorafobie (pleinvrees), de sociale angststoornis, de gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobieën, de obsessieve compulsieve stoornis (OCS, of dwangstoornis) en de morfodysfore stoornis (stoornis in de lichaamsbeleving). Een mooi overzicht van wetenschappelijk kennis over behandeling van angst- en dwangstoornissen voor professionals, verwijzers en mensen met klachten.

In deze uitgave wordt ingegaan op de effectiviteit van de verschillende therapieën, de individuele therapie en groepstherapie, wanneer je start met de therapie en wanneer je ermee stopt, de combinatie van psychotherapie en medicatie en terugvalpreventie.

Factsheet psychotherapie bij angst- en dwangstoornissen 

Factsheet over gebruik van antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen

De factsheet gaat over  de effectiviteit van antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen, de bijwerkingen, wanneer men overweegt te starten met een antidepressivum bij een angst- of dwangstoornis en of om juist te stoppen.

Wanneer de patiënt onvoldoende reageert op een antidepressivum of te veel bijwerkingen ervaart, kan geswitcht worden naar een ander middel. Er wordt beschreven hoe men dit het beste kan doen. Ook wordt dieper ingegaan op het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Tot slot worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de kennis over antidepressiva.

Factsheet gebruik van antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen

Nieuws