Skip to main content

PsyQ: Afdeling Depressie Ambulant

De afdeling depressie ambulant, team therapieresistente depressie richt zich op volwassenen en ouderen met complexe en/of zeldzame aandoeningen

De afdeling depressie ambulant, team therapieresistente depressie richt zich op volwassenen en ouderen met complexe en/of zeldzame aandoening(en), die onvoldoende baat hadden of naar verwachting zullen hebben bij een behandeling conform de professionele standaard in de specialistische ggz en naar verwachting wel zullen profiteren van hoogspecialistische zorg.

Aanbod

Het aanbod van de afdeling omvat naast 3e generatie psychotherapie (CBASP, SFT en ACT), en intensievere activatie, een gespecialiseerde rTMS, Lithium, MAO en Esketamine poli. In samenwerking met de depressiekliniek wordt off label Esketamine voorgeschreven. De nazorgvoorzieningen zijn gericht op rehabilitatie.

Contra-indicatie: Primaire diagnose anders dan een depressie (co-behandelingen zijn wel mogelijk). Zwakbegaafdheid. Zodanig misbruik van middelen dat die een behandeling van de depressie onmogelijk maken.

Behandelsetting

• Poliklinisch bij afdeling Depressie Ambulant van PsyQ
• Klinisch bij de Depressiekliniek van PsyQ

Diagnostiek en Advies

• Consultatie en advies
• Second opinions
• Collegiaal overleg
• Multidisciplinaire diagnostiek

Het evalueren van stagnerende behandelingen in de SGGZ;
Beoordeling verdere behandelmogelijkheden complexe en/of zeldzame aandoening(en), die onvoldoende baat hadden bij een behandeling in de SGGZ;
Beoordeling aanvullende behandelmogelijkheden voor EPA-patiënten met een nevendiagnose depressie;
Beoordeling en/of behandeling van patiënten die onvoldoende resultaat hadden op de gebruikelijke behandeling met een SSRI, gevolgd door een SNRI, en daaropvolgend combinaties van psychofarmaca.

Innovatieve behandelingen binnen het kader van wetenschappelijk onderzoek

  • Gepersonaliseerde behandelingen op basis ENIGMA studie PsyQ;
  • Voor wie werken rTMS behandelingen het best (studie in opzetfase);
  • Wie heeft het meeste baat bij CBASP en wie bij SFT (studie gestart);
  • Orale Esketamine versus ECT is samenwerking UMCG.

Lijnbaan 4
2512 VA Den Haag

088-3573051
Telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag en donderdag van 08:30-09:00 uur

Consultaties & advies Depressie@psyq.nl
Aanmeldingen per e-mail – graag onder vermelding van advies en verwijzing in het onderwerp – worden z.s.m. in behandeling genomen.

https://www.psyq.nl/depressie