Skip to main content

Leids Universitair Medisch Centrum

Afdeling Psychiatrie, academische, derdelijns afdeling die zich met name richt op diagnostiek en behandeling van depressie, bipolaire stoornis, angststoornissen en stoornissen in het obsessieve compulsieve spectrum

De afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum is een academische, derdelijns afdeling die zich met name richt op diagnostiek en behandeling van depressie, bipolaire stoornis, angststoornissen en stoornissen in het obsessieve compulsieve spectrum die therapieresistent/moeilijk behandelbaar zijn gebleken.

Op de afdeling wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen. Een overzicht van lopende behandelingen vind je op de website.

Patiënten kunnen verwezen worden voor:

  • second opinion diagnostiek en behandelingsadvies bij therapieresistente stemmings- angst- of obsessieve compulsieve (spectrum)stoornis
  • derdelijns behandeling bijv. instellen op een MAO-remmer, elektroconvulsie therapie (ECT), of voor nieuwe behandelingen die onderzocht worden
  • diagnostiek en behandeling bij een combinatie met een lichamelijke aandoening
  • zwangerschap en depressie/angststoornissen/obsessieve compulsieve stoornis.

Bovenstaande kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden, afhankelijk van de indicatie en situatie van de patiënt.

Aanmelding door de behandelend psychiater, of als er geen behandelend psychiater is, door de huisarts via Zorgdomein of via het contactadres.

Polikliniek Psychiatrie B1-P
Leids Universitair Medisch Centrum
Albinusdreef 2/ Postbus 9600
2300 RC Leiden

psychiatrie@lumc.nl
Voor vragen is er een dagelijks tel. spreekuur van 9.15-10 uur op tel.nr. 071-5263785.

www.lumc.nl