Skip to main content

Behandeling depressie

Veel depressies gaan na verloop van tijd vanzelf over. Een behandeling is dus niet altijd de enige manier om van een depressie af te komen.

Deskundigen in Nederland hebben richtlijnen opgesteld voor de behandeling van depressie.

Deze richtlijnen geven advies over de beste manieren om depressie te behandelen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De behandeladviezen die we hier geven, sluiten aan bij deze richtlijnen.

Het is belangrijk om te weten dat veel depressies na verloop van tijd vanzelf overgaan. Een behandeling is dus niet altijd de enige manier om van een depressie af te komen.

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden voor depressie:

  • Psychologische behandeling
  • Behandeling met medicijnen
  • Behandeling met repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS)

Samen met je arts of hulpverlener kun je kiezen voor een van deze behandelingen of een combinatie ervan, afhankelijk van de ernst van je depressie.

Bij een lichte depressie heeft een psychologische behandeling meestal de voorkeur. Dit komt omdat na de behandeling de kans kleiner is dat de klachten terugkomen. Tijdens de behandeling leer je zelf methoden om met je depressie om te gaan. Een psychologische behandeling zoals gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie of psychodynamische therapie wordt daarom aanbevolen.

Bij een matige of ernstige depressie kun je samen met je hulpverlener kiezen tussen een psychologische behandeling of behandeling met medicijnen. In sommige gevallen kan een combinatie van beide behandelingen geschikter zijn, vooral als je opnieuw een matige of ernstige depressie ervaart.

Psychologische behandeling bij depressie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie bestaat uit twee delen: cognitieve therapie en gedragstherapie.

Lees meer

Interpersoonlijke therapie

Deze therapievorm gaat over het belang van goede en bevredigende relaties met andere mensen om goed te kunnen functioneren. Soms gebeuren er dingen in het leven, zoals het overlijden van iemand, het verlies van werk of veranderingen in relaties, waardoor deze contacten met anderen minder worden.

Lees meer

Psychodynamische therapie

Bij psychodynamische psychotherapie, ook wel inzichtgevende psychotherapie genoemd, wordt gekeken naar depressie als een signaal van dieperliggende problemen.

Lees meer

Hoe lang duurt een psychologische behandeling?

Normaal gesproken bestaat een behandeling uit tien tot twintig individuele gesprekken, meestal één keer per week. Deze gesprekken duren ongeveer drie kwartier tot een uur. Soms zijn slechts enkele gesprekken voldoende, maar in andere gevallen kan de behandeling enkele maanden duren. Soms wordt er ook groepstherapie aangeboden.

Als de psychologische behandeling niet effectief is, kan er besloten worden om medicatie te proberen of een combinatie van psychotherapie en medicatie.

Behandeling met medicijnen bij depressie

In onze hersenen zijn stoffen actief die ervoor zorgen dat de verschillende delen van onze hersenen goed met elkaar kunnen praten. Deze stoffen worden ook wel boodschapperstoffen of neurotransmitters genoemd. Ze spelen een belangrijke rol bij het regelen van gevoelens zoals angst en somberheid. Serotonine en noradrenaline zijn voorbeelden van deze stoffen.

Medicijnen die invloed hebben op deze neurotransmitters kunnen helpen bij de behandeling van een depressie. Artsen schrijven deze medicijnen voor bij ernstige depressies. Er zijn verschillende soorten antidepressiva. Je arts zal je uitleg geven en advies geven over welk medicijn het beste bij jouw situatie past.

Als je twee onsuccesvolle behandelingen hebt gehad, kun je kiezen voor rTMS. Dit staat voor repetitieve transcraniële magnetische stimulatie. Bij deze methode worden magnetische velden gebruikt om de hersenen van buitenaf te beïnvloeden.

Bij rTMS worden herhaaldelijk pulsen van magnetische stimulatie gegeven, waardoor de effecten langere tijd kunnen aanhouden. Deelnemers krijgen gedurende twee tot zes weken meerdere keren per week een rTMS-behandeling. Onderzoek heeft aangetoond dat TMS een significant positief effect heeft op depressieve symptomen, en de resultaten voor dwangklachten zijn veelbelovend. In Nederland wordt rTMS vergoed door verzekeraars voor de behandeling van depressie na twee onsuccesvolle behandelingen met bewezen effectieve behandelingen (zowel medicatie als psychotherapie).

Naast medicatie en rTMS zijn er ook andere behandelingen voor depressie:

  1. Sint-Janskruid: Voor mensen met een lichte tot matige depressie kan Sint-Janskruid op korte termijn effectief zijn. Het is echter nog niet duidelijk of het op lange termijn werkt. Het voordeel van Sint-Janskruid is dat het weinig bijwerkingen heeft.
  2. Lichttherapie: Lichttherapie wordt aanbevolen voor mensen met een winterdepressie, een vorm van depressie die seizoensgebonden is. Hierbij zit je gedurende een aantal dagen voor een speciale lamp.
  3. Hardlooptherapie: Verschillende vormen van lichamelijke activiteit lijken een positief effect te hebben bij de behandeling van depressie. Een van deze vormen is hardlooptherapie, waarbij je regelmatig gaat hardlopen en geleidelijk je conditie opbouwt, alleen of in een groep.
  4. Elektroconvulsietherapie (ECT): In sommige gevallen kan elektroconvulsietherapie worden overwogen. Dit wordt gebruikt wanneer er sprake is van levensbedreigende situaties of bij patiënten met een therapieresistente depressie waarbij andere behandelingen niet hebben geholpen. ECT wordt uitgevoerd onder narcose door een ervaren psychiater in een geschikte instelling.

Nieuws