Skip to main content

Universitair Medisch Centrum Groningen

Behandeling van Depressie, Angst en Dwang

Het UMC Groningen werkt aan patiëntenzorg, het opleiden van artsen en wetenschappelijk onderzoek.

Verwijzing

Patiënten kunnen worden verwezen voor een second opinion of voor het (tijdelijk) overnemen van de behandeling. In beide gevallen wordt bij intake de diagnostiek heroverwogen en krijgen de patiënt en de behandelaar een advies.

Behandeling

Elke nieuwe behandeling start met een poliklinische beoordeling gevolgd door een advies, wat bij voorkeur in 1 dagdeel wordt gerealiseerd. Aanmeldingen voor de deeltijdbehandelingen verloopt idealiter via poliklinische route, maar soms ook rechtstreeks via de specifieke teams.

Behandelingen vinden in de eerste instantie plaats volgens de Multidisciplinaire Richtlijnen Depressie, Bipolaire Stoornissen en Angststoornissen. Vaak worden medicamenteuze vervolgstappen en psychologische behandeling gecombineerd. Dat kan klinisch, in deeltijdbehandeling of poliklinisch.

Terugvalpreventie

Bij alle programma′s wordt een nazorgprogramma gericht op recidiefpreventie geboden.
Wetenschappelijk onderzoek: Bij alle programma′s worden innovatieve behandelingen geëvalueerd door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Aanbod

Unipolaire depressie

Verwijzing voor topreferente (derdelijns/tertiaire) behandeling van depressie is geïndiceerd bij patiënten bij wie voorgaande behandelingen (medicatie, psychologische behandeling, etc.) onvoldoende effect hebben gehad. Wij proberen onze behandelingen zo veel mogelijk vanuit een niet-klinische situatie (poliklinische en deeltijdbehandeling) te laten plaatsvinden. Mocht opname nodig zijn (ook a.g.v. reisafstanden), dan is dat mogelijk in een kliniek die gespecialiseerd is in stemmingsstoornissen.

Lees meer

Winterdepressie

Bij de polikliniek Winterdepressie kunnen patiënten met een winterdepressie behandeld worden met lichttherapie. Een winterdepressie is een bijzondere stemmingsstoornis met een seizoengebonden patroon. Alle patiënten worden in het risicoseizoen nauwgezet gevolgd via wekelijks door hen in te vullen vragenlijsten. Indien mogelijk gebeurt dat via het internet.

Lees meer

Bipolaire stoornissen

De polikliniek Bipolaire Stoornissen verzorgt een hoogspecialistisch aanbod waarbij zowel tweedelijns- als derdelijnszorg wordt gecombineerd in een programma met een breed pakket aan zorg. Ook is er expertise op het gebied van therapieresistentie en/of comorbiditeit met angst of verslaving en chronotherapeutische interventies.

Lees meer

Angst- en dwangstoornissen

De topreferente (derdelijns/tertiaire) afdeling Angst en Dwang verzorgt poliklinische- en deeltijdbehandelingen en second opinions voor patiënten met een angst- en/of dwangstoornis die in een eerdere behandeling (medicamenteus en/of psychologisch) onvoldoende zijn hersteld.

Lees meer

Contactpersoon: Dr. S.M. van Belkum, psychiater
Secretariaat Stemmings- en Angststoornissen
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen

Postadres: Postbus 30.001 (CC44), 9700 RB Groningen

050-3610930

www.umcg.nl