Skip to main content

Deelnemende instellingen

NedKAD is een netwerkorganisatie, bestaande uit deskundigen op het gebied van angst en depressie van ggz-instellingen, universiteiten, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars

Accare

Behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen

ADF Stichting

Angst, Dwang en Fobie Stichting

Altrecht

Het Altrecht Academisch Angstcentrum is een topklinische afdeling voor diagnostiek en behandeling van complexe en recidiverende angst-, dwang- en traumagerelateerde stoornissen

Depressie Vereniging

Dé patiëntenvereniging van en voor mensen met een depressie en hun naasten

GGNet

Acute Zorg Zutphen (ook Depressiecentrum)

GGZ Centraal

De poliklinieken van GGZ Centraal bieden specialistische zorg in de behandeling van patiënten met een depressieve stoornis

GGZ Centraal

Het Marina de Wolfcentrum van GGZ Centraal is een derdelijnscentrum voor diagnostiek en behandeling van angst- en dwangstoornissen

GGZ Delfland

Helpt jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen de regie over hun leven te hervinden

GGZ Drenthe

Diagnostiek en behandeling gericht op depressie en angststoornissen

GGZ inGeest Academische Afdeling Depressie

De Academische Afdeling Depressie is gespecialiseerd in behandeling en onderzoek van patiënten met veelal complexe of chronische depressies

GGZ inGeest afdeling Angst en Dwang

De afdeling Angst en Dwang is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van patiënten met een complexe, veelal chronische angst- of dwangstoornis

GGZ Oost-Brabant

Specialistische ggz-zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

Leids Universitair Medisch Centrum

Afdeling Psychiatrie, academische, derdelijns afdeling die zich met name richt op diagnostiek en behandeling van depressie, bipolaire stoornis, angststoornissen en stoornissen in het obsessieve compulsieve spectrum

Maastricht Universitair Medisch Centrum

Afdeling Psychiatrie

Mentaal Beter

Landelijk netwerk van (GZ)-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters

neurocare Clinics

Ambulante Generalistische Basis (BGGZ) en Specialistische Gezondheidszorg (SGGZ)

Pro Persona Expertisecentrum Depressie

Het Pro Persona Expertisecentrum Depressie richt zich op de diagnostiek en behandeling van chronische, therapieresistente depressie (inclusief de bipolaire depressie).

Pro Persona Expertisecentrum Overwaal

Expertisecentrum Overwaal voor Angst, Dwang en PTSS richt zich op de diagnostiek en behandeling van ernstige, recidiverende angststoornissen

PsyQ: Academisch Angstcentrum

Het Topklinisch Centrum voor Angst, Dwang en Trauma is een expertisecentrum met als taak gespecialiseerde zorg, onderzoek en kennisbevordering op het gebied van angst, dwang en trauma.

PsyQ: Afdeling Depressie Ambulant

De afdeling depressie ambulant, team therapieresistente depressie richt zich op volwassenen en ouderen met complexe en/of zeldzame aandoeningen

Radboud UMC

Afdeling Psychiatrie, diagnostiek en behandeling bij patiënten met complexe en therapieresistente stemmingsstoornissen.

Synaeda

Geestelijke Gezondheidszorg in Friesland

Trimbos-instituut

Hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid

Universitair Medisch Centrum Groningen

Behandeling van Depressie, Angst en Dwang

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Brancheorganisatie voor alle zorgverzekeraars en zorgkantoren van Nederland