Skip to main content

GGZ Centraal

De poliklinieken van GGZ Centraal bieden specialistische zorg in de behandeling van patiënten met een depressieve stoornis

De poliklinieken van GGZ Centraal, met name op de locaties Amersfoort, Hilversum en Harderwijk/Ermelo bieden specialistische zorg voor zowel volwassenen als ouderen (60+) in de  behandeling van patiënten met een depressieve stoornis en de veelal daarbij voorkomende comorbiditeit.

Behandeling

Naast reguliere poliklinische (groeps)behandeling met Cognitieve Gedragstherapie (CGT), verschillende andere vormen van psychotherapie, Positieve Gezondheid en farmacotherapie, bestaat er op sommige locaties ook de mogelijkheid tot geïntensiveerde behandeling (deeltijdbehandeling, dagbehandeling) of tot het volgen van  Mindfulness-Based Cognitieve Therapie (MBCT, ter voorkoming van een volgende depressieve episode). Tevens is er de mogelijkheid tot behandeling middels repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS),  electroconvulsietherapie (ECT) en ketamine. Ook bieden wij individuele behandeling met eHealth-ondersteuning op maat in onze gespecialiseerde poli GGZ HulpOnline (GHO).

Onderzoek

Vooral op de afdelingen Ouderenpsychiatrie in Hilversum en Ermelo vinden ook behandelingen plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met depressieve klachten te verbeteren. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar rTMS als behandeling voor depressieve klachten op de locaties Almere en Ermelo.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek en behandeling bij mensen met complexe en/of chronische depressieve klachten uit de regio’s van onze organisatie. Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts.

Ook ten aanzien van euthanasieverzoeken, waarbij het ondraaglijk lijden vooral door depressieve klachten wordt veroorzaakt en waarvan de behandelaar of huisarts denkt dat er geen behandelmogelijkheden meer zijn, bieden wij second opinions (Hilversum, Harderwijk, Amersfoort en Flevoland)

Contactpersonen

Mevrouw Dr. D. Rhebergen (Hilversum), de heer J. Hollestelle (Ermelo) (beiden ouderenpsychiater, onderzoek), de heer R. van der Zwaard (psychiater, polikliniek Volwassenen, Harderwijk) mevrouw E. van Vlijmen (psychiater, polikliniek Volwassenen, Amersfoort), mevrouw J. de Lange (psychiater crisisdienst/IHT, Almere).