Skip to main content

Dwang

Ongeveer 1 à 2 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van een dwangstoornis.

Wat is een obsessieve compulsieve stoornis?

Mensen met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) hebben last van dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Dit zorgt voor veel spanning en angst als de handelingen niet op een specifieke manier worden uitgevoerd.

Behandeling dwangstoornis

Het is belangrijk dat je samen met jouw behandelaar een keuze maakt hoe jouw behandeling er het beste uit kan gaan zien.

Dwangstoornis & Depressie

Een dwangstoornis, ook wel obsessieve-compulsieve stoornis genoemd, heeft een grote impact op je leven. Veel mensen voelen zich daardoor erg somber.

Meer over dwang

Hier vind je een overzicht van websites, nuttige organisaties & boeken over dwang.

“Ongeveer 1 à 2 procent van de Nederlandse bevolking heeft last van een dwangstoornis”

Dwangstoornis bij kinderen

Kinderen die lijden aan een dwangstoornis of obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) ervaren dwangmatige gedachten en handelingen. Daarnaast vertonen ze vaak vermijdingsgedrag om te trachten deze dwangmatige gedachten en handelingen te voorkomen.

Dwangstoornis bij ouderen

Psychische klachten onder ouderen komen veel voor. En waarschijnlijk neemt door de voortgaande vergrijzing het aantal ouderen met psychische klachten de komende jaren alleen maar toe.

Informatie voor professionals

De factsheets geven informatie over psychotherapie en gebruik van antidepressiva bij angst- en dwangstoornis.

Veelgestelde vragen

Ik heb een dwangstoornis, kunnen jullie mij helpen?

NedKAD is een kenniscentrum en biedt geen hulpverlening. Raadpleeg de pagina Hulpaanbod voor informatie over organisaties, websites, en andere bronnen die wel hulp en informatie aanbieden.

Voor meer informatie over dwangstoornis kun je ook de website van OCDnet raadplegen.

Kunnen jullie mij verwijzen naar een therapeut of behandelaar in mijn regio?

NedKAD beschikt niet over lijsten van hulpverleners of behandelaars per regio. Bezoek de pagina Hulpaanbod voor informatie over organisaties, websites en andere bronnen die hulp en informatie verstrekken.

Welke medicatie helpt bij dwangstoornis?

Er zijn verschillende medicijnen die effectief zijn gebleken bij de behandeling van OCS:

  1. SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers)
  2. Atypische antipsychotica
  3. TCA: clomipramine

Raadpleeg de pagina Behandeling Dwangstoornis voor meer informatie.

 

Is er een behandeling voor OCS specifiek gericht op kinderen en jongeren?

Kijk op de pagina Hulpaanbod voor organisaties die behandeling aanbieden voor deze doelgroep en voor nuttige websites en andere informatie.