Skip to main content

GGZ Centraal

Het Marina de Wolfcentrum van GGZ Centraal is een derdelijnscentrum voor diagnostiek en behandeling van angst- en dwangstoornissen

Het Marina de Wolfcentrum, onderdeel van GGZ Centraal is een derdelijnscentrum waar diagnostiek en behandeling wordt geboden aan patiënten met complexe, vaak chronische angst- en dwangstoornissen. Behandeling wordt poliklinisch, in vierdaagse deeltijd of klinisch geboden. Zowel de poliklinische behandelingen als de deeltijd- en klinische behandelingen kunnen, indien nodig, uitgebreid worden met begeleide exposure bij de patiënt thuis of op andere locaties.

Voor patiënten met een angst- of dwangstoornis die tevens een stoornis in het autismespectrum hebben (of een andere ontwikkelingsstoornis) bestaat een specifiek klinisch of deeltijd behandelaanbod.

Het Marina de Wolfcentrum heeft een bovenregionale functie, dat wil zeggen dat patiënten uit het hele land er onderzocht en behandeld kunnen worden. Binnen het centrum vindt wetenschappelijk onderzoek plaats om zo een bijdrage te leveren aan verbetering van de zorg.

Second Opinion

Het Marina de Wolfcentrum biedt second opinions. Bij een second opinion wordt een advies gegeven aan de behandelaar van de desbetreffende patiënt, op basis van toegestuurde informatie én een of meer gesprekken met de patiënt en indien nodig zijn of haar naasten of begeleiders. Het gaat daarbij dus niet om het overnemen van een behandeling (al zou dat wel een advies kunnen zijn).

Je kunt bij ons terecht voor:

  • Nadere diagnostiek. Is er sprake van een angst- of dwangstoornis? Hoe is de relatie tot andere, comorbide, problematiek?
  • Advies met betrekking tot verdere psychotherapeutische / cognitief gedragstherapeutische behandeling.
  • Specifiek medicatie-advies.
  • Vastgelopen behandeling: wat kan er gedaan worden om weer beweging in de behandeling te krijgen?

Hoe kun je een second opinion aanvragen?

Er is een schriftelijke aanmelding of een aanmelding per fax nodig. Daarnaast dient er schriftelijke informatie opgestuurd te worden, met daarin beschreven de vragen voor de second opinion en een uitgebreid verslag van de diagnostiek, voorgeschiedenis en behandelingen (psychotherapeutisch en medicamenteus).

De gesprekken vinden plaats in Ermelo. Er is de mogelijkheid om vooraf te overleggen over een eventuele aanmelding. Hiervoor kan via e-mail (marinadewolf@ggzcentraal.nl) een afspraak gemaakt worden.

Marina de Wolfcentrum
GGz Centraal, locatie Veldwijk
Postbus 1000
3850 BA Ermelo

0341-566555
cvp@ggzcentraal.nl

www.ggzcentraal.nl/marinadewolf