Skip to main content

GGZ

Ggz-instellingen die aangesloten zijn bij NedKAD bieden gespecialiseerde zorg

Als je last hebt van angst-, dwang- of depressieve klachten, kun je hiervoor het beste eerst naar de huisarts gaan. Hij/zij zal met jou op basis van de ernst van de klachten bekijken wat voor jou de juiste verwijzing  is. Heb je lichte klachten, dan kun je waarschijnlijk in de huisartsenpraktijk geholpen worden. De huisarts verwijst je door naar een behandelaar in de generalistische basis-ggz, als hij/zij vermoedt dat je een angststoornis of depressie hebt. Heb je echter te maken met ernstige, complexe, en/of acute problematiek, dan zal jouw huisarts jou verwijzen naar de gespecialiseerde ggz.

Wat is de generalistische basis-ggz?

De generalistische basis-ggz biedt eerstelijns psychologische hulp. Om hiervan gebruik te maken is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Een behandeling start als de behandelaar vermoedt dat je een psychische stoornis hebt, waardoor je enigszins beperkt bent in jouw functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en een grote kans op herstel.

Je kunt ook geholpen worden in de generalistische basis-ggz als je ernstige maar stabiele psychische problematiek hebt die geen gespecialiseerde behandeling meer behoeft, maar waarvoor je wel begeleiding nodig hebt.

De generalistische basis-ggz is ook verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en het voorkómen dat je na jouw behandeling weer dezelfde klachten krijgt.

Wat is de gespecialiseerde ggz?

In de gespecialiseerde ggz komen mensen die complexe zorg nodig hebben. Een multidisciplinair team behandelt veelal deze patiënten met complexe stoornissen of stoornissen met een duidelijk risico voor de patiënt of zijn omgeving. Voor behandeling in de gespecialiseerde ggz is een verwijzing van de huisarts nodig.

Deze zorg betekent niet dat je in een kliniek opgenomen moet worden. Veel behandelingen zijn ambulant. Als de behandeling in de gespecialiseerde ggz niet (meer) nodig is, word je overgedragen aan de huisarts. Indien nodig, kan deze huisarts besluiten om zelf verder te behandelen of jou weer te verwijzen naar de generalistische basis-ggz. Dit is afhankelijk van jouw situatie en zorgbehoefte.

Ggz-instellingen die lid zijn van het NedKAD bieden gespecialiseerde zorg.