Skip to main content

Accare

Behandeling van kinderen en jongeren met psychische problemen

Accare Child Study Center wil dat de zorg voor de jeugd steeds beter wordt. Als universitair centrum hebben ze de maatschappelijke opdracht om de zorg voor de jeugd verder te ontwikkelen en meer kennis te vergaren over de oorzaken en achtergronden van psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Scholing en wetenschappelijk onderzoek zijn de pijlers van het Accare Child Study Center.