Skip to main content

Informatie voor professionals

De factsheets geven informatie over psychotherapie en gebruik van antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen. De zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen beschrijft de zorg voor mensen met angst.

Factsheets

De factsheets geven informatie voor professionals over de behandeling van angst- en dwangstoornissen.

Factsheet psychotherapie bij angst- en dwangstoornissen

Deze factsheet geeft informatie over psychotherapie bij volwassenen met een angst- of dwangstoornis. Het gaat om de paniekstoornis, agorafobie (pleinvrees), de sociale angststoornis, de gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobieën, de obsessieve compulsieve stoornis (OCS, of dwangstoornis) en de morfodysfore stoornis (stoornis in de lichaamsbeleving). Een mooi overzicht van wetenschappelijk kennis over behandeling van angst- en dwangstoornissen voor professionals, verwijzers en mensen met klachten.

In deze uitgave wordt ingegaan op de effectiviteit van de verschillende therapieën, de individuele therapie en groepstherapie, wanneer je start met de therapie en wanneer je ermee stopt, de combinatie van psychotherapie en medicatie en terugvalpreventie.

Factsheet psychotherapie bij angst- en dwangstoornissen

Factsheet over gebruik van antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen

De factsheet gaat over de effectiviteit van antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen, de bijwerkingen, wanneer men overweegt te starten met een antidepressivum bij een angst- of dwangstoornis en of om juist te stoppen. Wanneer de patiënt onvoldoende reageert op een antidepressivum of te veel bijwerkingen ervaart, kan geswitcht worden naar een ander middel. Er wordt beschreven hoe men dit het beste kan doen. Ook wordt dieper ingegaan op het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap. Tot slot worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de kennis over antidepressiva.

Factsheet antidepressiva bij angst- en dwangstoornissen

Zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt in Nederland sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierbij zijn veel beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties. De richtlijnen zijn verwerkt in de zorgstandaarden en generieke modules, die door het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ gepubliceerd zijn in een databank.

De zorgstandaard Angstklachten en Angststoornissen beschrijft de zorg voor mensen met angst en hoe deze ingezet kan worden, aansluitend op de behandeldoelen.

Ga naar de pagina Zorgstandaarden voor meer informatie.

Nieuws