Skip to main content

Second opinion

Een second opinion is een gevraagde deskundige mening over de diagnose en/of advies over de behandeling.

NedKAD krijgt regelmatig vragen over gevolgde behandelingen en voorgeschreven medicatie. NedKAD verzorgt zelf geen second opinions. Een aantal aangesloten instellingen kan dat echter wel doen.

Wat is een second opinion?

Een second opinion is een gevraagde deskundige mening over de diagnose en/of advies over de behandeling. Een second opinion kan worden gevraagd door jou of door jouw behandelaar. Na een second opinion word je terugverwezen naar jouw behandelaar.

Kan iedereen een second opinion aanvragen?

Ja, als patiënt heb je het recht om een second opinion aan te vragen. Het is raadzaam dat je een second opinion aanvraagt in overleg met jouw behandelaar. Zo kom je tot een goede gezamenlijke vraagstelling. Natuurlijk kan jouw behandelaar ook een second opinion aanvragen. Dat gebeurt altijd in overleg met jou.

Waar kun je een second opinion aanvragen?

Meestal wordt een second opinion aangevraagd bij een specialist op het gebied. De second opinion start als de specialist in het bezit is van alle relevante gegevens voor het onderzoek en als vraagstelling en doel van het onderzoek duidelijk zijn. Tijdens de second opinion wordt de behandeling niet overgenomen. Je blijft dus onder behandeling bij jouw verwijzende behandelaar.

Een aantal aangesloten instellingen van NedKAD bieden second opinions. Filter bij hulpaanbod op second opinion om te zien welke instellingen second opinion aanbieden.

Verslag van een second opinion

Van de second opinion wordt een verslag naar jouw verwijzende behandelaar verstuurd. Je kunt een kopie vragen. Het verslag bevat de volgende onderwerpen:

 • Vraagstelling en doel,
 • Wijze van onderzoek (welke gegevens zijn gebruikt, hoe vaak ben je onderzocht), (Hetero)anamnese,
 • Psychiatrische voorgeschiedenis,
 • Somatische voorgeschiedenis,
 • Relevante gegevens van de levensloop,
 • Familieanamnese,
 • Medicatie,
 • Psychiatrisch onderzoek,
 • Meetinstrumenten,
 • Somatisch onderzoek,
 • Laboratoriumonderzoek,
 • Diagnose en advies

Wat moet er gebeuren voordat een second opinion kan plaatsvinden?

Je overlegt jouw verzoek om een second opinion met jouw huidige behandelaar en komt zo tot een gezamenlijke vraagstelling. Op deze manier wordt het doel van de second opinion duidelijk. Alle relevante gegevens worden vooraf opgestuurd. Je hebt inzagerecht in deze gegevens. Nadat de opgestuurde gegevens ontvangen zijn, wordt een afspraak gemaakt voor de datum van de second opinion.