Skip to main content

GGZ inGeest Academische Afdeling Depressie

De Academische Afdeling Depressie is gespecialiseerd in behandeling en onderzoek van patiënten met veelal complexe of chronische depressies

De Academische Afdeling Depressie is gespecialiseerd in behandeling en onderzoek van patiënten met veelal complexe of chronische depressies. Onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het VUmc en met de afdeling Klinische Psychologie van de VU.

Behandeling

De afdeling biedt naast reguliere behandeling met Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Interpersoonlijke Therapie (IPT) en medicatie, ook geïntensiveerde behandeling ( 2-daagse groepsbehandeling CGT en 2-daagse groepsbehandeling Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP, voor chronische depressie). Tevens is er de mogelijkheid tot behandeling middels repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) en electroconvulsietherapie (ECT). Voor mensen die meer zelfstandig aan hun behandeling willen werken, bieden wij individuele behandeling met eHealth ondersteuning op maat in onze gespecialiseerde Mindway poli (www.Mindway.nl). Mensen die onder goede begeleiding hun antidepressiva willen afbouwen (https://www.ggzingeest.nl/afbouwpoli) kunnen dit doen op de Afbouwpoli.

Onderzoek

Diverse behandelingen vinden plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met depressieve klachten te verbeteren. Aan alle patiënten die zich aanmelden wordt gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeken naar depressie die momenteel binnen onze afdeling worden uitgevoerd zijn te vinden op https://www.ggzingeest.nl/meedoen-aan-onderzoek/onderzoeken-naar-depressie.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek en behandeling bij mensen met complexe en/of chronische depressieve klachten. Elders vastgelopen behandelingen kunnen eventueel worden overgenomen.
Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts.

Contactpersonen

Dhr. dr. A. Schröder, dhr. mr. dr. C. Vinkers, psychiater, en mw. dr. D.J.F. van Schaik (allen psychiater) en mw. prof. dr. P van Oppen, GZ psycholoog . Voor CBASP: mw. J. Emmelkamp, klinisch psycholoog. Allen zijn te bereiken via 020 – 7885000.

De Nieuwe Valerius
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam

020-7885555
aanmelding@ggzingeest.nl

www.ggzingeest.nl