Skip to main content

GGZ Delfland

Helpt jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen de regie over hun leven te hervinden

GGZ Delfland helpt jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen de regie over hun leven te hervinden. Hun wensen en behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. Samen bekijken we wat de beste behandeling is.

Wat bieden wij?

Ons brede behandelaanbod is ondergebracht in zorgprogramma’s gericht op diverse stoornissen, waaronder angst en depressie. We leveren basis- en specialistische geestelijke gezondheidszorg, individuele begeleiding, groepstherapie en praktijkondersteuning geestelijke gezondheidszorg voor huisartsen. Cliënten kunnen bij ons terecht voor (onder andere) hulp op afspraak, dagbesteding, preventie en re-integratie, maar ook voor acute noodhulp, opvang en behandeling in onze klinieken.

Zorgprogramma’s

Bij de totstandkoming van de zorgprogramma’s en de zorgpaden voor angst- en stemmingsstoornissen zijn de multidisciplinaire richtlijnen, te vinden onder ggzrichtlijnen.nl, als uitgangspunt genomen. Voor jeugd vormt de informatie van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KC KJP) de basis.

De zorgprogramma’s en de zorgpaden zijn opgebouwd vanuit de wetenschap dat het behandelaanbod is opgesplitst in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). Zo is er een aansluitende keten van zorg. Het zorgprogramma beschrijft het totaalaanbod van behandelmodules, die voor patiënten binnen de SGGZ beschikbaar zijn. Vervolgens worden deze modules vertaald in routes (zorgpaden), waarin de behandeling van patiënten met een bepaalde zorgzwaarte (kort, middel of intensief) wordt beschreven.

E-health en Virtual Reality

Naast de reguliere behandelmodules past GGZ Delfland zowel voor angst- als stemmingsstoornissen e-health behandeling toe. De behandeling bestaat uit gesprekken en oefeningen/opdrachten via internet. GGZ Delfland werkt hiertoe samen met andere instellingen onder de naam Gx en maakt gebruik van het platform van Minddistrict.

GGZ Delfland is ook voortrekker op het gebied van behandeling met Virtual Reality. Deze behandelmethode, met behulp van computeranimatie in een 3D omgeving, is in ontwikkeling maar laat veelbelovende resultaten zien ten aanzien van angstklachten (i.h.b. sociale angst bij diverse stoornissen).

GGZ Delfland
Sint Jorisweg 2
2612 GA Delft

015-2607607
info@ggz-delfland.nl

www.ggz-delfland.nl