Skip to main content

Trimbos-instituut

Hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid

Het Trimbos-instituut is hét onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid. Het Trimbos-instituut ontwikkelt kennis over mentale gezondheid en middelengebruik en vertaalt deze naar bruikbare toepassingen. Hierbij is extra aandacht voor groepen kwetsbare mensen. Het Trimbos-instituut deelt en verspreidt deze kennis en adviseert over verbetering van de zorg. Angst, depressie en suïcidaliteit behoren tot de kernthema’s. Voorbeelden van wat we doen betreffen de ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden, het bevolkingsonderzoek NEMESIS-3 en de publieksinformatie van Mentaal Vitaal.

Kwaliteitsstandaarden

Het Centrum Kwaliteitsstandaarden van het Trimbos-instituut ontwikkelt voor verschillende opdrachtgevers kwaliteitsstandaarden, zoals richtlijnen, zorgstandaarden en generieke modules, waaronder: de zorgstandaard Angststoornissen, de zorgstandaard Depressie en dysthymie; de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Hierin werkt het Trimbos-instituut intensief samen met onder andere beroepsverenigingen, patiëntenorganisaties en NedKAD. Het Trimbos-instituut helpt organisaties bij het implementeren van kwaliteitsstandaarden.

NEMESIS-3

Het NEMESIS-onderzoek is een langlopend bevolkingsonderzoek onder volwassenen. Het hoofddoel van NEMESIS-3 is het actualiseren van cijfers over het vóórkomen, ontstaan, verloop en de gevolgen van veelvoorkomende psychische problemen in de algemene bevolking, zoals angst, dwang, trauma en depressie. Ook risico-indicatoren en gevolgen van psychische problemen worden onderzocht. De voorgaande NEMESIS-studies hanteerden een bovengrens van 64 jaar; in de nieuwe studie is dat 75 jaar, zodat we ook meer te weten komen over de psychische gezondheid van ouderen.

Mentaal Vitaal

Mentaal Vitaal biedt publieksinformatie over mentale gezondheid. Iedereen kan bij Mentaal Vitaal terecht voor betrouwbare informatie en adviezen gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap. De informatiewebsite Mentaalvitaal.nl geeft informatie en adviezen over: Hoe blijf ik lekker in mijn vel zitten (Mentaal fit); Hoe ga ik om met problemen (Problemen oplossen); Welke hulp en ondersteuning past bij mij (Psychische aandoeningen). Je kunt mailen, chatten of bellen voor informatie, advies en ondersteuning. Mentaal Vitaal is onderdeel van de afdeling Publieksinformatie van het Trimbos-instituut. Hieronder vallen ook de Roken InfolijnAlcohol InfolijnDrugs InfolijnGamen Infolijn, de Stoplijn en Helder Opvoeden.