Skip to main content

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg

Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen

Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen is een specialistisch centrum voor de behandeling van mensen met een angst- of dwangstoornis, als onderdeel van de Topreferente Centra van Vincent van Gogh in Venray.

Het Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen is een derdelijnsvoorziening en werkt bovenregionaal. Wij bieden een intensieve cognitief gedragstherapeutische behandeling binnen een klinische setting, gevolgd door een poliklinische nazorg en de mogelijkheid tot second opinions. Binnen behandeling maken we naast de gebruikelijke vormen van therapie, ook gebruik van virtual reality, 360° camera, Karify, etc

Het Centrum beschikt over twee zorgpaden:

  • Zorgpad Klinisch-Intensief  beschikt over 6 à 8 bedden. Cliënten in dit Zorgpad verblijven 5 dagen per week bij ons. In de weekenden gaat iedereen naar huis. De behandelduur is 12 weken, met de mogelijkheid om deze te verlengen.
  • Zorgpad Klinisch-Ambulant  heeft de beschikking over 6 à 8 bedden. Er wordt gestart met een klinische fase van 5 dagen per week. Deze periode duurt 8 weken. Daarna volgt een intensieve behandeling in de thuissituatie. Ook deze periode duurt 8 weken. De 8 weken vervolgbehandeling bestaat uit 4 dagen videobegeleide thuisexposure en woensdag is een terugkomdag.

Na elk van deze zorgpaden is het mogelijk om, als vervolgbehandeling, deel te nemen aan de poliklinische eendaagse nazorg. Deze is bedoeld om het geleerde binnen behandeling vast te houden in de transfer naar thuis en om verdere generalisatie te bewerkstelligen.

Second opinions

Second opinions kunnen aangevraagd worden over alle angststoornissen en dwangstoornissen, inclusief morfodysfore stoornis (body dysmorfic disorder) bij ons Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen. Er werken meerdere specialisten, onder andere klinisch psychologen, GZ-psychologen en psychiaters.

Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg
Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen
Postbus 5
5800 AA Venray

0478-52 73 15
cvad@vvgi.nl

www.angstendwang.nl