Skip to main content

Behandeling dwangstoornis

De dwangstoornis is in de meeste gevallen goed te behandelen.

Het is belangrijk dat je samen met jouw behandelaar een keuze maakt hoe jouw behandeling er het beste uit kan gaan zien.

Wij adviseren om te starten met een psychologische behandeling, omdat het voordelen heeft boven een behandeling met medicijnen:

  1. meer mensen maken de behandeling af
  2. er is een kleinere kans dat de klachten terugkomen na het afronden van een psychologische behandeling
  3. er worden betere resultaten bereikt

Je kan uiteraard ook kiezen voor een behandeling met medicijnen.

Psychologische behandeling van OCS

Exposure in vivo met responspreventie

  • Exposure = blootstellen
  • 
In vivo = in de dagelijkse praktijk
  • Responspreventie = het nalaten van de dwanghandelingen.

In deze therapie leer je het patroon van dwanghandelingen te doorbreken. Het is een vorm van gedragstherapie.

Lees meer

Cognitieve therapie

Aanvullend kan er cognitieve therapie geboden worden. Deze therapie richt zich op het veranderen van angstige gedachten.

Lees meer

Behandeling met medicijnen bij OCS

Voor een behandeling met medicijnen wordt gekozen als een psychologische behandeling niet genoeg helpt of als iemand naast OCS ook ernstige depressieve klachten heeft. Je kunt er ook zelf voor kiezen om medicijnen te gebruiken als je liever geen psychotherapie wilt.

Lees meer

Nieuws