Skip to main content

GGZ Oost-Brabant

Specialistische ggz-zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen

GGZ Oost Brabant biedt excellente specialistische ggz-zorg aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). We ondersteunen hen bij herstel en het bevorderen van participatie, met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doen we door persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding te bieden. Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Ambulant; zo dicht mogelijk bij de leefomgeving, tenzij het niet anders kan. We zijn er voor kinderen, volwassenen en ouderen, en bieden specialistische zorg.

De zorglijn Angst, Dwang en (bipolaire) Stemmingsstoornissen

De zorglijn Angst, Dwang en (bipolaire) Stemmingsstoornissen is een onderdeel van de GGZ Oost-Brabant. Deze zorglijn is in drie regio’s vertegenwoordigd; Boxmeer, Oss en Helmond. We behandelen mensen met een hulpvraag gericht op angst-, stemmingsklachten, of OCS die niet elders behandeld kunnen worden, omdat een multidisciplinaire aanpak vereist is.

Uitgangspunt voor de behandelingen zijn de Multidisciplinaire Richtlijnen, zorgstandaarden, en laatste wetenschappelijke inzichten/best practice. Diagnostiek is in principe een integraal onderdeel van de behandeling.

Het behandelaanbod is voornamelijk groepsgericht of individueel. Zowel ambulante groepen als intensieve groepsbehandelingen. De intensieve groepsbehandelingen zijn voor cliënten met ernstige en/of recidiverende depressie of ernstige angst- en dwangproblematiek die reeds behandeling hebben gevolgd binnen de GBGGZ of SGGZ.

Second Opinion

De afdelingen Angst, Dwang en (bipolaire) Stemmingsklachten bieden mogelijkheden voor een second opinion t.a.v. diagnostiek en behandeling. Voor de vraag naar een second opinion is een geldige verwijsbrief nodig alsook informatie vanuit eerdere behandeltrajecten. De specifieke vraag voor de second opinion dient duidelijk op de verwijsbrief te staan.

www.ggzoostbrabant.nl

Voor specifieke vragen betreffende verwijzingen kun je contact opnemen via de mail:

Boxmeer:
Bilderbeekstraat 44
5831 CX Boxmeer
0485 – 84 72 50
secretariaatboxmeer-volwzorg@ggzoostbrabant.nl

Oss:
Gezondheidslaan 65
Gebouw Arsis
5342JW Oss
0412-847000
secretariaatOss-AngstDwangStemming@ggzoostbrabant.nl

Helmond:
Wesselmanlaan 25a
Gebouw ’t Warant
5707 HA Helmond
0492 – 84 80 00
SecretariaatHelmond-ASSA@ggzoostbrabant.nl