Skip to main content

PsyQ: Academisch Angstcentrum

Het Topklinisch Centrum voor Angst, Dwang en Trauma is een expertisecentrum met als taak gespecialiseerde zorg, onderzoek en kennisbevordering op het gebied van angst, dwang en trauma.

Het Topklinisch Centrum voor Angst, Dwang en Trauma is een expertisecentrum in samenwerking met de Universiteit Maastricht en Mondriaan sinds 1979, met als taak gespecialiseerde zorg, onderzoek en kennisbevordering op het gebied van angst, dwang en trauma. Het AAC maakt deel uit van het PsyQ-netwerk.

Diagnostiek en behandeling

Bij de intake is behalve een psycholoog of een verpleegkundig specialist altijd een psychiater betrokken die de patiënt persoonlijk ziet. Er wordt naast de standaard diagnostiek gebruikgemaakt van een gestructureerd interview (MINI) en van klinimetrie (gevalideerde vragenlijsten). Bij vermoeden van paniekstoornis wordt gebruikgemaakt van een diagnostische CO2 challenge. Het geheel van de resultaten wordt besproken in een multidisciplinair overleg.
Behalve het behandelaanbod beschreven in de richtlijnen biedt het centrum een aantal bijzondere interventies:

 • Intensieve exposure in vivo
 • Interoceptieve exposure met CO2
 • Imaginaire exposure
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Medicamenteuze therapie met inbegrip van augmentatiestrategieën
 • Deep Brain Stimulation (DBS) voor therapieresistente obsessieve compulsieve stoornis (OCD) in samenwerking met het Maastricht University Medical Center, waarbij de indicatiestelling steeds via het Academisch Angstcentrum loopt.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) voor ticstoornissen
 • IBA, Inference Based Approach voor OCD
 • TETRO, Intensieve Exposure en response preventie (ERP) in combinatie met transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) voor OCD.

Second opinions

Het Academisch Angstcentrum geeft second opinions voor angst, dwang en traumaklachten: aanmelden kan per telefoon (088 5069260) of per mail aan angst@maastricht.psyq.nl

Behandelsetting

 • Polikliniek
 • Online behandeling