Skip to main content

Netwerk

Het netwerk van NedKAD bestaat uit deskundigen op het gebied van Angst, Dwang en Depressie.

Over het netwerk

Het netwerk van NedKAD bestaat uit deskundigen op het gebied van angst, dwang en depressie. Zij zijn aangesloten bij ggz-instellingen, universiteiten, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. Deelname aan het netwerk geeft onder andere toegang tot de ledenvergadering en de jaarlijkse invitational conference. Deelnemers ondersteunen de ontwikkeling en uitvoering van de projecten van NedKAD. Daarmee stimuleren ze de verdere ontwikkeling en innovatie van de zorg voor en het onderzoek naar mensen met angst, dwang en depressie.

Deelname

Deelname aan het netwerk staat open voor instellingen en organisaties die binding hebben met de zorg voor en het onderzoek naar mensen met angst, dwang en depressie.

Deelnemende instellingen

In de lijst met deelnemende instellingen zie je welke organisaties deelnemen aan NedKAD. Als je op de naam klikt, word je doorverwezen naar een pagina met meer informatie over het aanbod en de expertise van de desbetreffende organisatie.

Werkgroepen

Binnen NedKAD zijn verschillende werkgroepen actief: de werkgroep rTMS, de werkgroep OCDnet en de werkgroep Hardnekkige Depressie

Conferenties

Jaarlijks organiseert NedKAD in het najaar een conferentie. Het doel van deze bijeenkomsten is kennis delen op het gebied van behandeling van angst, dwang en depressie. Ga naar de Agenda om de aankomende conferenties te zien.

Zorgstandaarden

Om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, wordt in Nederland sinds 1999 samengewerkt om te komen tot betere richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierbij zijn veel beroepsgroepen betrokken en vanzelfsprekend ook cliënten- en familieorganisaties.