Skip to main content

Synaeda

Geestelijke Gezondheidszorg in Friesland

Synaeda is gevestigd in heel Friesland en helpt op jaarbasis meer dan 11.000 mensen bij het herstellen van en omgaan met psychische problemen.

Kort als het kan, langer als het nodig is

Synaeda biedt op doelmatige wijze geestelijke gezondheidszorg. Bij ons worden er niet direct tientallen sessies gepland; we behandelen kort als het kan en langer als dat nodig is. Dankzij onze filosofie van doelmatig handelen zijn de wachttijden veel korter dan het landelijk gemiddelde. Synaeda is gericht op herstel door beweging. Beweging in denken, voelen en ook door beweging met het lijf. Ons streven is om mensen zo goed en vlot mogelijk weer mee te laten draaien in de maatschappij. Door onze werkwijze kunnen we bij Synaeda veel mensen behandelen. Hiermee dragen we zorg voor de patiënt in de spreekkamer, maar ook voor de patiënt die wacht op onze behandeling.

Beweging is vooruitgang

Synaeda biedt traditionele behandelvormen zoals cognitieve gedragstherapie, maar ook nieuwere behandelmethoden als rTMS. Bij rTMS wordt de frontaalkwab in de hersenen met een magnetische spoel gestimuleerd. Dit helpt bij depressie en klachten passend bij een dwangstoornis. Bij al onze behandelingen zijn we gericht op beweging. Beweging staat voor verandering; we richten ons op wat wel werkt. Hierin houden we de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Op dit moment brengen we beweging ook letterlijk in de praktijk, op veel Synaeda-locaties bieden we activerende groepsbehandelingen zoals runningtherapie. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor therapieën als schematherapie, EMDR, systeemtherapie en vaktherapieën als psychomotore en beeldende therapie.

Bijzondere specialismen bij Synaeda

Naast de hierboven genoemde therapievormen biedt Synaeda ook specialistische hulp aan (top)sporters met klachten rond bijvoorbeeld depressie, angst, trauma en dwang, op Nationaal Sportcentrum Papendal.

Synaeda verleent niet alleen zorg aan volwassenen, maar ook specialistische zorg aan kinderen en jongeren, op de locatie in Buitenpost.

Voor digitale therapie (zorg op afstand) kunnen patiënten terecht bij de Synaeda Digitale Poli, waar behandelingen worden gegeven via videobellen en chatten. De wachttijd voor de digitale poli is zeer kort, en behandelingen zijn minstens zo effectief als bij face-to-face contact.

info@synaeda.nl

www.synaeda.nl