Skip to main content

Archieven: Onderzoeken

HERSTEL-studie: Innovatieve depressiebehandeling voor volledig en duurzaam herstel

Amsterdam UMC en UMCG onderzoeken met hulp van de Hersenstichting, de Depressie Vereniging en diverse ggz-instellingen een behandeling voor mensen die niet verder herstellen van een depressie.

Heb jij nog depressieve klachten? Ben jij of ken jij iemand die niet volledig is opgeknapt na een depressie? Dan is de HERSTEL-studie wellicht wat voor jou. Hierin onderzoeken we een nieuwe aanpak om volledig te herstellen van een depressie.

Website van de studie

REPAIR Study: Onderzoek naar effecten van gezinstherapie bij suïcidale jongvolwassenen

De REPAIR studie richt zich op een gezinstherapeutische behandeling (Attachment Based Family Therapy; ABFT) van terugkerende depressieve, donkere gedachten en/of suïcidepogingen bij jongvolwassenen (18-25 jaar), waarbij ook de ouders of andere belangrijke zorgfiguren kunnen worden betrokken.

Het team zal onderzoeken of ABFT jongvolwassenen die veel last hebben van suïcidale gedachten helpt. Deze gezinstherapie wordt aanvullend op de gebruikelijke behandelmogelijkheden aangeboden.

Wat houdt deelname in?

Je wordt gevraagd om mee te doen aan vier meetmomenten, waarbij je telkens vragenlijsten invult en een gesprek met een onderzoeker hebt over je klachten. Dit vindt plaats voor de behandeling, dadelijk na de behandeling, na drie en 12 maanden na de behandeling en duurt ca. 60 minuten.

Je ouders/andere belangrijke zorgfiguren worden ook gevraagd om vier keer online vragenlijsten in te vullen, dit duurt telkens ongeveer 10 minuten.

Zowel jij als je ouders/zorgfiguren krijgen na elke meting een cadeaubon toegestuurd.

Wie kan deelnemen?

  • Je bent tussen de 18 en 25 jaar oud
  • Je hebt vaak last van suïcidale gedachten en/of hebt reeds een suïcidepoging gedaan

Website van de studie

Neem contact op

PROFIT-studie: Behandeling van negatieve toekomstgerichte mentale beelden bij mensen met een depressie

Amsterdam UMC onderzoekt met hulp van ZonMw, de Depressie Vereniging, MIND en een aantal ggz-instellingen een nieuwe inbeeldingstechniek, imagery rescripting, voor volwassenen met een depressie waarbij hun negatieve beelden over de toekomst worden behandeld. De Depressievereniging en MIND zijn betrokken als belangenbehartiger van patiënten.

Heb jij depressieve klachten? Merk jij dat je vaak doemscenario’s voor je ziet, zoals het verlies van werk of geliefden, of beelden over zelfdoding? Dan is de PROFIT-studie misschien wat voor jou. Hierin wordt een nieuwe aanpak onderzocht om sneller en volledig te herstellen van een depressie.

Je kan op deze website meer informatie vinden over wat een depressie is, de imagery rescripting behandeling en de opzet van de PROFIT-studie.

Korte Metten Met Angst

Heeft u last van angst-, dwang- of traumaklachten en zoekt u hiervoor een GGZ-behandeling? Doe dan mee aan het Korte Metten Met Angst (KOMMA) onderzoek!

Achtergrond

Eén op de 10 mensen lijdt aan een angst-gerelateerde stoornis: paniek, pleinvrees, sociale angst, piekeren, dwang, trauma of ziektevrees. Het effect op iemands kwaliteit van leven is enorm. Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de behandeling die voor angst-gerelateerde stoornissen geadviseerd wordt. Normaal gesproken hebben mensen die CGT krijgen wekelijks een sessie. De behandeling duurt zo ongeveer een half jaar, terwijl mensen zo snel mogelijk hun leven willen oppakken. Daarom is er een nieuwe aanpak: kortdurende-intensieve CGT (KI-CGT), die binnen de GGZ steeds meer gebruikt wordt. Bij KI-CGT krijg je in een korte tijd veel sessies, zodat je sneller vooruitgang kunt boeken.

Doel van het onderzoek

We weten dat KI-CGT even goed werkt als wekelijkse CGT. Mensen lijken bovendien sneller op te knappen van hun angstklachten. We weten nog niet voor wie dit de beste behandelvorm is, of de angst wegblijft als de behandeling is afgelopen en of de behandelvorm betaalbaar is. Deze vragen willen we met behulp van het KOMMA onderzoek beantwoorden.

Wat houdt deelname in?

Deelnemers aan ons onderzoek krijgen 20 sessies CGT. De helft krijgt wekelijkse sessies verspreid over 20 weken. De andere helft krijgt KI-CGT, met 16 sessies in de eerste twee weken (4 dagdelen) en nog 4 losse sessies binnen 3 maanden.

Voor, tijdens en na de behandeling vragen we de deelnemers om vragenlijsten in te vullen en enkele interviews te doen. De interviews en vragenlijsten worden online afgenomen over een periode van 13 maanden.

Deelnemende instellingen

De behandelingen in het kader van het KOMMA onderzoek zullen plaatsvinden bij Altrecht (Utrecht), GGz Centraal (Hilversum) en 4 vestigingen van GGZ inGeest (Amstelveen, Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp).

Voor meer informatie: www.kommastudie.nl
Of mail je vraag naar : komma@amsterdamumc.nl

Betere nachten, betere dagen

Slaapt u slecht? Én wacht u op een GGZ-behandeling voor angst, trauma of dwang in de basisGGZ, de specialistische GGZ of een vrijgevestigd behandelaar?

Doe dan mee aan het “Betere nachten, betere dagen?” onderzoek!

Doel van het onderzoek

We weten dat goed slapen helpt bij het verwerken van emoties. Maar veel mensen met klachten van stress, angst, somberheid of dwang slapen juist slecht. Het Nederlands Herseninstituut en Amsterdam UMC, locatie VUmc zoeken deelnemers voor een onderzoek naar een online behandelmodule voor slapeloosheid bij mensen met slaapproblemen. Er wordt onderzocht of deze module leidt tot beter slapen. Ook kijken we of de slaapmodule ervoor zorgt dat klachten van angst, dwang, spanning en negatieve emoties afnemen én de vervolgbehandeling voor deze klachten beter aanslaat. Oftewel: herstellen uw psychische klachten sneller als u beter slaapt?

Wat houdt deelname in?

Heeft u interesse? Vul dan vrijblijvend een vragenlijst in op www.slaapregister.nl/beter.  Komt u in aanmerking, dan nodigen we u uit voor een belafspraak. Tijdens die afspraak beantwoorden we uw eventuele vragen en brengen wij uw klachten in kaart. Daarna bekijken we samen of u wilt en kunt deelnemen.

De helft van de deelnemers krijgt de slaapmodule aangeboden en de andere helft niet. Er wordt geloot om te bepalen wie de slaapmodule zal volgen. Deze duurt 6 weken en bestaat uit 5 online lessen en het dagelijks invullen van een slaapdagboek. U wordt hierbij via internet door een professional begeleid. Overige deelnemers kunnen aan het einde van de studie alsnog de online slaapmodule volgen.

Tijdens het onderzoek vragen we op drie meetmomenten hoe het met u gaat. Dit doen we voor de start van de slaapmodule, na 2 maanden en na 8 maanden. U vult dan vragenlijsten in, u houdt een week lang een slaapdagboek bij (1-2 minuten per dag) en als u wilt dan vragen we u om 4 nachten met een hoofdband te slapen zodat we uw hersenactiviteit kunnen meten (dit is niet verplicht).

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op via info@slaapregister.nl.

RE-PAIR: interventies voor jongeren met depressieve klachten

De puberteit is voor jongeren een belangrijke ontwikkelingsfase. Er verandert veel, zowel lichamelijk als emotioneel. Jongeren krijgen een groeispurt, hun hersenen ontwikkelen zich, ze gaan zich anders voelen en gedragen, ze ontwikkelen steeds meer een eigen identiteit, brengen meer tijd door met vrienden en de relatie met hun ouders verandert. Al deze veranderingen staan in het teken van het zelfstandiger worden.

De puberteit is ook een periode waarin depressie onder jongeren steeds vaker voorkomt. Er is tot op heden weinig bekend over hoe de depressie van jongeren van invloed is op de gezinsdynamiek en de ouder-kind relatie en andersom, hoe het ouder-kind contact van invloed is op de ontwikkeling van een depressie bij jongeren. Het is daarom van belang de relatie tussen ouder-kind interacties en de ontwikkeling van somberheid en depressieve klachten bij jongeren te onderzoeken. De bevindingen van dit onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een nieuwe interventie voor jongeren met depressieve klachten en hun ouders, gericht op het verbeteren van ouder-kind interacties.

Over het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deelname, zal het onderzoeksteam jou eerst uitgebreide informatie over het onderzoek opsturen. Vervolgens zullen zij jou en jouw kind telefonisch een korte toelichting geven op het onderzoek en enkele vragen stellen om te beoordelen of je mee kan doen aan dit onderzoek. Als uit de telefonische screening naar voren komt dat jouw kind mogelijk een depressieve of dysthyme stoornis heeft, wordt jouw kind uitgenodigd voor een aanvullend diagnostisch interview (dit interview leidt niet tot een klinische diagnose, maar wordt enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden). Als uit dit interview blijkt dat er sprake is van een depressieve of dysthyme stoornis dan wordt er een afspraak ingepland voor de onderzoeksdag en zullen de andere onderdelen van het onderzoek doorlopen worden.

Deelnemen aan het onderzoek

Om deel te kunnen nemen moeten jij en jouw kind voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het voornaamste criterium is dat de onderzoekers op zoek zijn naar jongeren met somberheids/depressieve klachten die niet in behandeling zijn, op de wachtlijst voor behandeling staan, of nog in de beginfase van hun behandeltraject zitten. Iedere jongere tussen de 11 en 17 jaar oud kan deelnemen, als hij/zij in ieder geval bij één van de ouders/verzorgers in huis woont. Daarnaast moet minimaal één van de ouders/verzorgers bereid zijn om ook deel te nemen aan het RE-PAIR onderzoek. Deelname kan niet plaatsvinden als er naast de depressieve klachten ook bepaalde andere problemen spelen (psychoses, verslavingen, een autismespectrumstoornis en zwakbegaafdheid). Om aan het onderzoek mee te kunnen doen is het daarnaast belangrijk dat zowel de jongere als de ouder(s)/verzorger(s) een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben.

Over het onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden. Via deze link vind je een overzicht van het team.

Contact & website

Voor meer informatie kun je de website van het onderzoek raadplegen.

 

HANDS-ON! voor angst en dwang

In HANDS-ON! wordt onderzocht of een korte, intensieve behandeling kan helpen om hardnekkige angst- of dwangklachten te verminderen. Ook willen onderzoekers weten hoe deze behandeling bevalt en hoe ze deze verder kunnen verbeteren. HANDS ON! staat voor ‘Alle hens aan dek!’. In deze behandeling bundelen jongeren, ouders en therapeuten hun krachten.

Over het onderzoek

Bij een angst- of dwangstoornis is cognitieve gedragstherapie aanbevolen als eerste stap in de behandeling. Meestal bestaat deze behandeling uit wekelijkse afspraken met de therapeut op de polikliniek. Vaak helpt dat, maar soms is het niet voldoende. Daarom biedt Accare een korte, intensieve behandeling aan, waarbij behandelaren gedurende enkele weken dagelijks bij jou thuis komen om daar samen te oefenen. Om te weten hoe goed deze behandeling werkt en hoe deze wordt ervaren door alle betrokkenen, voeren zij dit onderzoek uit. Met de resultaten willen zij de behandeling verder verbeteren.

Deelnemen aan het onderzoek

Wie kan deelnemen?

  • Jongeren van 10 tot en met 18 jaar

  • Die last hebben van angst- of dwangklachten

  • Bij wie eerdere behandeling hiervoor niet goed genoeg heeft geholpen

Hoe ziet het onderzoek eruit?

De behandeling HANDS ON! duurt 9 weken en bestaat uit drie fases: de voorbereidingsfase (3 weken), de intensieve fase (4 weken), en de vervolgfase (2 weken) waarin je meer zelfstandig verder gaat met de stappen die al zijn gezet. Hierna volgt een periode van 4 weken waarin je wordt aangemoedigd om zelf, met steun van je ouders (en school), aan de slag te gaan met wat jullie hebben geleerd.

Als je besluit om mee te doen aan het onderzoek zal de behandeling niet meteen beginnen. Dat duurt tussen de 2,5 en 4 weken. Hoe lang precies, wordt door loting bepaald. In deze weken meten onderzoekers al wel hoe het met je gaat. Dit is nodig om te kunnen onderzoeken hoe goed de behandeling werkt. Alles bij elkaar duurt het onderzoek 15 tot 17 weken.

Tijdens het onderzoek wordt je op verschillende momenten gevraagd om vragen te beantwoorden via vragenlijsten en interviews. In totaal vier keer over een periode van 15 tot 17 weken. Dit gebeurt tijdens de start van het onderzoek, voorafgaand en na afloop van de behandeling, en vier weken na de behandeling. Vooraf stel je samen met de therapeut drie doelen vast die je wil bereiken met de behandeling. Iedere dag vul je via een app in hoe het met deze doelen gaat. Tenslotte worden jij, je ouders (en de school) middels een interview gevraagd hoe jullie HANDS ON! hebben ervaren. Deelnemers krijgen een kleine financiële vergoeding voor deelname aan het onderzoek.

De onderzoekers

Colin Ganzevoort is promovendus op dit onderzoek bij Accare en bij de Rijksuniversiteit Groningen. Lidewij Wolters (Accare) en Maaike Nauta (Accare en de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen) zijn ook betrokken bij dit onderzoek.
Leonieke Vet is Klinisch Psycholoog en projectadviseur.

Voor meer informatie kun je mailen naar c.ganzevoort@accare.nl of bellen met Colin Ganzevoort (06 – ‭59 87 50 25‬) – of meld je aan via de weblink.‬ Verwijzers binnen en buiten Accare kunnen contact opnemen met Lidewij Wolters, GZ-psycholoog (l.wolters@accare.nl).‬‬‬‬‬

Website over het onderzoek.

SPACE onderzoek: Ondersteunend ouderschap bij kinderen met een dwangstoornis (OCS)

SPACE staat voor Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. Deze behandelmethodiek is bedoelt voor ouders van kinderen en jongeren met angst- en dwangklachten. SPACE gaat uit van werken naar ondersteunend ouderschap, om via ouders kinderen te behandelen.

Over het onderzoek

Achtergrond

In 95% van gezinnen met een kind met angst of dwang komt gezinsaanpassing voor. Gezinsaanpassing is alles wat ouders en broers of zussen doen als gevolg van de angst- of dwangklachten van het kind. De SPACE behandeling richt zich niet op de individuele behandeling van het kind, maar op gedragsverandering bij ouders door het aanpakken van gezinsaanpassing en het werken vanuit ondersteunend ouderschap.

Het doel van het onderzoek

Levvel en het Amsterdam UMC gaan het effect van de SPACE behandeling onderzoeken bij kinderen met een dwangstoornis. Daarbij wordt gekeken of er veranderingen optreden in de mate waarin ouders zich aanpassen aan de dwang én of de angst- en dwangklachten bij kinderen verminderen.

Deelnemen aan het onderzoek

Wanneer kunnen gezinnen meedoen?

  • Het kind heeft een dwangstoornis (OCS)
  • Het kind is tussen de 7 en 18 jaar
  • Het kind heeft eerder onvoldoende baat gehad bij individuele psychotherapie
  • Ouders laten een hoog niveau van gezinsaanpassing zien

Aan de hand van een intake bij het expertiseteam Dwang, Angst en Tics (DAT) van Levvel wordt bepaald of deelname aan het onderzoek mogelijk is.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Binnen het onderzoek volgende ouders gedurende 3 maanden 12 individuele behandelsessies SPACE. Het kind neemt niet deel aan de behandeling. In totaal duurt het onderzoek 6 maanden. In deze periode worden er op 6 momenten vragenlijsten en interviews afgenomen. Daarnaast vullen ouders en kind wekelijks gedurende het gehele onderzoek een korte vragenlijst in via een app, waarmee de gezinsaanpassing en dwangklachten nauwlettend worden gevolgd.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Levvel (Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie) & het Amsterdam UMC.

Website

Voor meer informatie of om aan te melden, zie de pagina van het onderzoek.