Skip to main content

Archieven: Onderzoeken

Stayfine onderzoek: voorkomen van terugval bij jongeren

Iedereen heeft wel eens een dipje. Maar meer dan één op de vijf jongeren krijgt voor zijn 21e te maken met een angst- en/of depressieve stoornis. Daarbovenop krijgen, van alle jongeren die herstellen, 3 op de 5 binnen drie jaar opnieuw angst en/of depressieve klachten (dit wordt een terugval genoemd). Met het StayFine onderzoek wordt onderzocht of het mogelijk is terugval te voorkomen. Hiervoor is de StayFine app ontwikkeld.

Over het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om te weten te komen of de StayFine app, met steun van ervaringsdeskundigen, het terugkeren van angst en depressie kan voorkomen. Daarvoor worden twee groepen vergeleken: Een groep die zichzelf monitort met een groep die zichzelf monitort en de modules gebruikt. Loting bepaalt in welke groep iemand terecht komt.

Als deelnemer doe je 5 keer in drie jaar mee aan een online interview, vragenlijst en monitoren. Je mag daarbij een horloge dragen die meet hoeveel je beweegt. Zo wordt gekeken hoe het met je gaat en of je opnieuw angst of depressieve klachten krijgt. Tussendoor krijg je hier ook af en toe vier vragen over.

Toeval bepaald of je ook de modules krijgt, die je dan in 10 weken gaat doorlopen op je eigen tempo. Tijdens de interventie heb je contact met een maatje (de ervaringsdeskundige), die je feedback geeft. Ook kun je een StayFine-vriend vragen om je te helpen als je de StayFine app gebruikt.

Aanmelden

Er kunnen voor het hoofdonderzoek 254 jongeren meedoen van 13 t/m 21 jaar die hersteld zijn van een angst- en/of depressieve stoornis.

Ben jij een geschikte jongere? Meld je aan!

STAIRS-Studie

Het leren leven met de gevolgen van een depressie is voor veel patiënten een zoektocht die verder gaat dan het herstellen van de symptomen van de depressie. In de STAIRS-studie doen wetenschappers van het UMCG onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe training ter ondersteuning van persoonlijk herstel.

Lees verder

Moodbuster Life

Minder piekeren, leren problemen op te lossen, meer bewegen en het ondernemen van meer activiteiten helpen bij het verbeteren van je stemming. De vijfweekse online zelfhulpinterventie “Moodbuster Life” richt zich op die onderwerpen.

Lees verder

PRT-Studie: psilocybine behandeling bij hardnekkige depressie

Afgelopen jaren zijn er een aantal onderzoeken verschenen, waaruit blijkt dat psychedelica een goed effect hebben op depressieve klachten. Voordat we weten of psychedelica werkzaam zijn bij mensen met een depressie is het van groot belang om goed onderzoek te doen naar de werkzaamheid van psychedelica.

Lees verder

IMPROVE-onderzoek over angststoornis

Het doel van dit onderzoek is nagaan of cognitieve gedragstherapie bij angststoornis beter werkt wanneer mensen voorafgaand aan de behandeling eerst een kortdurende andere behandeling volgen.

Lees verder

Effect Esketamine vs. ECT bij Ernstige Depressies

Onder leiding van hoogleraar psychiatrie Robert Schoevers van het UMCG zijn vijf Nederlandse ziekenhuizen en GGZ-instellingen een onderzoek gestart dat een alternatief kan bieden voor elektroconvulsieve therapie (ECT) als laatste redmiddel bij de behandeling van ernstige depressie. Dit kan leiden tot een grote verbetering voor mensen met een zeer ernstige depressie.

Lees verder

RESET Studies: Jeugdtrauma & Depressie

Vanuit het Amsterdam UMC, locatie VUmc is een onderzoek gestart naar het verband tussen jeugdtrauma en depressieve symptomen bij patiënten met een depressie. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van hoe vaak verschillende typen jeugdtrauma en depressieve klachten voorkomen. Daarnaast wordt er in twee vervolgonderzoeken (RESET studies) gekeken naar nieuwe behandelstrategieën die gericht jeugdtrauma en depressie op volwassen leeftijd aanpakken.

Lees verder

The Power of Peers

Met het onderzoek ‘The Power of Peers’ willen onderzoekers van Pro Persona  informatie vergaren over hoe ze mensen met een depressie kunnen ondersteunen in de praktijk. Het onderzoeksteam wil bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek over depressie en herstel. Dit doen ze samen met Ixta Noa en de Depressie Vereniging.

Lees verder

Het 3D-onderzoek: Doorbreek Dwang Digitaal

Op de afdeling Angststoornissen van Psyq Den Haag voert een team een onderzoek uit naar het gepersonaliseerd aanbieden van behandeling voor dwangstoornissen met een smartphone-app. Zij willen de therapie aanbieden in de eigen omgeving van de patiënt, waar en wanneer het nodig is. Dit wordt vergeleken met traditionele behandeling in de spreekkamer.

Lees verder