Skip to main content

SPACE onderzoek: Ondersteunend ouderschap bij kinderen met een dwangstoornis (OCS)

SPACE staat voor Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions. Deze behandelmethodiek is bedoelt voor ouders van kinderen en jongeren met angst- en dwangklachten. SPACE gaat uit van werken naar ondersteunend ouderschap, om via ouders kinderen te behandelen.

Over het onderzoek

Achtergrond

In 95% van gezinnen met een kind met angst of dwang komt gezinsaanpassing voor. Gezinsaanpassing is alles wat ouders en broers of zussen doen als gevolg van de angst- of dwangklachten van het kind. De SPACE behandeling richt zich niet op de individuele behandeling van het kind, maar op gedragsverandering bij ouders door het aanpakken van gezinsaanpassing en het werken vanuit ondersteunend ouderschap.

Het doel van het onderzoek

Levvel en het Amsterdam UMC gaan het effect van de SPACE behandeling onderzoeken bij kinderen met een dwangstoornis. Daarbij wordt gekeken of er veranderingen optreden in de mate waarin ouders zich aanpassen aan de dwang én of de angst- en dwangklachten bij kinderen verminderen.

Deelnemen aan het onderzoek

Wanneer kunnen gezinnen meedoen?

  • Het kind heeft een dwangstoornis (OCS)
  • Het kind is tussen de 7 en 18 jaar
  • Het kind heeft eerder onvoldoende baat gehad bij individuele psychotherapie
  • Ouders laten een hoog niveau van gezinsaanpassing zien

Aan de hand van een intake bij het expertiseteam Dwang, Angst en Tics (DAT) van Levvel wordt bepaald of deelname aan het onderzoek mogelijk is.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Binnen het onderzoek volgende ouders gedurende 3 maanden 12 individuele behandelsessies SPACE. Het kind neemt niet deel aan de behandeling. In totaal duurt het onderzoek 6 maanden. In deze periode worden er op 6 momenten vragenlijsten en interviews afgenomen. Daarnaast vullen ouders en kind wekelijks gedurende het gehele onderzoek een korte vragenlijst in via een app, waarmee de gezinsaanpassing en dwangklachten nauwlettend worden gevolgd.

Onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van Levvel (Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie) & het Amsterdam UMC.

Website

Voor meer informatie of om aan te melden, zie de pagina van het onderzoek.