Skip to main content

HANDS-ON! voor angst en dwang

In HANDS-ON! wordt onderzocht of een korte, intensieve behandeling kan helpen om hardnekkige angst- of dwangklachten te verminderen. Ook willen onderzoekers weten hoe deze behandeling bevalt en hoe ze deze verder kunnen verbeteren. HANDS ON! staat voor ‘Alle hens aan dek!’. In deze behandeling bundelen jongeren, ouders en therapeuten hun krachten.

Over het onderzoek

Bij een angst- of dwangstoornis is cognitieve gedragstherapie aanbevolen als eerste stap in de behandeling. Meestal bestaat deze behandeling uit wekelijkse afspraken met de therapeut op de polikliniek. Vaak helpt dat, maar soms is het niet voldoende. Daarom biedt Accare een korte, intensieve behandeling aan, waarbij behandelaren gedurende enkele weken dagelijks bij jou thuis komen om daar samen te oefenen. Om te weten hoe goed deze behandeling werkt en hoe deze wordt ervaren door alle betrokkenen, voeren zij dit onderzoek uit. Met de resultaten willen zij de behandeling verder verbeteren.

Deelnemen aan het onderzoek

Wie kan deelnemen?

  • Jongeren van 10 tot en met 18 jaar

  • Die last hebben van angst- of dwangklachten

  • Bij wie eerdere behandeling hiervoor niet goed genoeg heeft geholpen

Hoe ziet het onderzoek eruit?

De behandeling HANDS ON! duurt 9 weken en bestaat uit drie fases: de voorbereidingsfase (3 weken), de intensieve fase (4 weken), en de vervolgfase (2 weken) waarin je meer zelfstandig verder gaat met de stappen die al zijn gezet. Hierna volgt een periode van 4 weken waarin je wordt aangemoedigd om zelf, met steun van je ouders (en school), aan de slag te gaan met wat jullie hebben geleerd.

Als je besluit om mee te doen aan het onderzoek zal de behandeling niet meteen beginnen. Dat duurt tussen de 2,5 en 4 weken. Hoe lang precies, wordt door loting bepaald. In deze weken meten onderzoekers al wel hoe het met je gaat. Dit is nodig om te kunnen onderzoeken hoe goed de behandeling werkt. Alles bij elkaar duurt het onderzoek 15 tot 17 weken.

Tijdens het onderzoek wordt je op verschillende momenten gevraagd om vragen te beantwoorden via vragenlijsten en interviews. In totaal vier keer over een periode van 15 tot 17 weken. Dit gebeurt tijdens de start van het onderzoek, voorafgaand en na afloop van de behandeling, en vier weken na de behandeling. Vooraf stel je samen met de therapeut drie doelen vast die je wil bereiken met de behandeling. Iedere dag vul je via een app in hoe het met deze doelen gaat. Tenslotte worden jij, je ouders (en de school) middels een interview gevraagd hoe jullie HANDS ON! hebben ervaren. Deelnemers krijgen een kleine financiële vergoeding voor deelname aan het onderzoek.

De onderzoekers

Colin Ganzevoort is promovendus op dit onderzoek bij Accare en bij de Rijksuniversiteit Groningen. Lidewij Wolters (Accare) en Maaike Nauta (Accare en de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen) zijn ook betrokken bij dit onderzoek.
Leonieke Vet is Klinisch Psycholoog en projectadviseur.

Voor meer informatie kun je mailen naar c.ganzevoort@accare.nl of bellen met Colin Ganzevoort (06 – ‭59 87 50 25‬) – of meld je aan via de weblink.‬ Verwijzers binnen en buiten Accare kunnen contact opnemen met Lidewij Wolters, GZ-psycholoog (l.wolters@accare.nl).‬‬‬‬‬

Website over het onderzoek.