Skip to main content

RE-PAIR: interventies voor jongeren met depressieve klachten

De puberteit is voor jongeren een belangrijke ontwikkelingsfase. Er verandert veel, zowel lichamelijk als emotioneel. Jongeren krijgen een groeispurt, hun hersenen ontwikkelen zich, ze gaan zich anders voelen en gedragen, ze ontwikkelen steeds meer een eigen identiteit, brengen meer tijd door met vrienden en de relatie met hun ouders verandert. Al deze veranderingen staan in het teken van het zelfstandiger worden.

De puberteit is ook een periode waarin depressie onder jongeren steeds vaker voorkomt. Er is tot op heden weinig bekend over hoe de depressie van jongeren van invloed is op de gezinsdynamiek en de ouder-kind relatie en andersom, hoe het ouder-kind contact van invloed is op de ontwikkeling van een depressie bij jongeren. Het is daarom van belang de relatie tussen ouder-kind interacties en de ontwikkeling van somberheid en depressieve klachten bij jongeren te onderzoeken. De bevindingen van dit onderzoek kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een nieuwe interventie voor jongeren met depressieve klachten en hun ouders, gericht op het verbeteren van ouder-kind interacties.

Over het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit vier onderdelen. Wanneer je geïnteresseerd bent in deelname, zal het onderzoeksteam jou eerst uitgebreide informatie over het onderzoek opsturen. Vervolgens zullen zij jou en jouw kind telefonisch een korte toelichting geven op het onderzoek en enkele vragen stellen om te beoordelen of je mee kan doen aan dit onderzoek. Als uit de telefonische screening naar voren komt dat jouw kind mogelijk een depressieve of dysthyme stoornis heeft, wordt jouw kind uitgenodigd voor een aanvullend diagnostisch interview (dit interview leidt niet tot een klinische diagnose, maar wordt enkel gebruikt voor onderzoeksdoeleinden). Als uit dit interview blijkt dat er sprake is van een depressieve of dysthyme stoornis dan wordt er een afspraak ingepland voor de onderzoeksdag en zullen de andere onderdelen van het onderzoek doorlopen worden.

Deelnemen aan het onderzoek

Om deel te kunnen nemen moeten jij en jouw kind voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het voornaamste criterium is dat de onderzoekers op zoek zijn naar jongeren met somberheids/depressieve klachten die niet in behandeling zijn, op de wachtlijst voor behandeling staan, of nog in de beginfase van hun behandeltraject zitten. Iedere jongere tussen de 11 en 17 jaar oud kan deelnemen, als hij/zij in ieder geval bij één van de ouders/verzorgers in huis woont. Daarnaast moet minimaal één van de ouders/verzorgers bereid zijn om ook deel te nemen aan het RE-PAIR onderzoek. Deelname kan niet plaatsvinden als er naast de depressieve klachten ook bepaalde andere problemen spelen (psychoses, verslavingen, een autismespectrumstoornis en zwakbegaafdheid). Om aan het onderzoek mee te kunnen doen is het daarnaast belangrijk dat zowel de jongere als de ouder(s)/verzorger(s) een goede beheersing van de Nederlandse taal hebben.

Over het onderzoeksteam

Het onderzoek wordt uitgevoerd door medewerkers van de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Leiden. Via deze link vind je een overzicht van het team.

Contact & website

Voor meer informatie kun je de website van het onderzoek raadplegen.