Skip to main content

Depressie verhoogt risico op dementie op vroege leeftijd

Wetenschappers van Universiteit Maastricht en de University of Exeter in het Verenigd Koninkrijk hebben 15 risicofactoren geïdentificeerd die een verband hebben met een grotere kans op dementie op jonge leeftijd. Een opvallend sterk verband werd gevonden tussen depressie en sociale isolatie en een verhoogd risico op de ontwikkeling van dementie vóór de leeftijd van 65 jaar.

Over de studie

Het onderzoek was een prospectieve cohortstudie, gebaseerd op gegevens van de UK Biobank, en richtte zich op het identificeren van modificieerbare risicofactoren voor vroeg-onset dementie. Deelnemers jonger dan 65 jaar zonder dementie-diagnose bij aanvang werden geïncludeerd, met een follow-up na 10 jaar.

De onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 350.000 personen. Uit de analyse bleken 15 significante risicofactoren geassocieerd met een verhoogd risico op vroege ontwikkeling van dementie. Onder deze factoren vielen lager formeel onderwijs, lagere sociaaleconomische status, het dragen van 2 apolipoproteïne ε4-allelen, geen alcoholgebruik, alcoholgebruiksstoornis, sociale isolatie, vitamine D-tekort, hoge C-reactieve proteïne niveaus, lagere handknijpkracht, gehoorstoornis, orthostatische hypotensie, beroerte, diabetes, hartziekte en depressie.

Deze bevindingen benadrukken het belang van modificeerbare risicofactoren bij VOD en pleiten voor hun integratie in toekomstige dementiepreventie-initiatieven, waardoor nieuwe therapeutische mogelijkheden ontstaan voor de behandeling van vroeg-onset dementie. Naast lichamelijke factoren maakt het onderzoek duidelijk dat ook mentale gezondheid een rol speelt bij de preventie van dementie.

Het onderzoek is gepubliceerd in JAMA Neurology.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl