Skip to main content

Vooruitgang in de behandeling van depressie: EEG-biomarker wijst op gepersonaliseerde aanpak

Een wetenschappelijk collectief heeft een potentieel instrument geïntroduceerd dat de benadering van therapieën voor individuen met een ernstige depressieve stoornis (MDD) zou kunnen herdefiniëren. Het betreffende instrument is een elektro-encefalografie (EEG) biomarker, gericht op de individuele alpha frequentie (iAF), die veelbelovend lijkt voor het afstemmen van behandelingen op basis van de unieke hersenactiviteit van een persoon.

Depressie, bekend om zijn uiteenlopende symptomen en neurofysiologische complexiteit, levert vaak uitdagingen op bij het vinden van effectieve behandelingen vanwege de heterogeniteit ervan. Dit recente onderzoek, gedetailleerd in een gerespecteerd wetenschappelijk tijdschrift, onderzoekt het potentieel van de iAF EEG-biomarker om patiënten te categoriseren voor diverse interventies, waaronder repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) en elektroconvulsietherapie (ECT).

Het onderzoek bevestigt een eerder geïdentificeerde associatie tussen een lage iAF en een positieve reactie op het antidepressivum sertraline, wat wijst op een meer gerichte voorschrijving van medicatie. Opvallend is dat het onderzoek suggereert dat patiënten met specifieke iAF-profielen mogelijk beter reageren op verschillende behandelingen met hersenstimulatie.

In wezen fungeert de EEG-biomarker als een leidraad voor zorgprofessionals, die hen helpt bij het identificeren van de meest geschikte behandeloptie op basis van de kenmerkende hersenactiviteit van een individu. Deze verschuiving van een generieke behandelingsaanpak naar een meer gepersonaliseerde strategie kan aanzienlijke invloed hebben op de effectiviteit van antidepressieve therapieën.

Stel je een scenario voor waarin artsen, in plaats van op basis van trial-and-error, deze biomarker gebruiken om te voorspellen welke behandeling waarschijnlijk effectief zal zijn voor een specifiek individu. De potentiële implicaties zijn aanzienlijk, niet alleen wat betreft verbeterde resultaten, maar ook in het stroomlijnen van het vaak frustrerende proces van het vinden van de juiste behandeling.

De conclusie van de studie: “Deze klinisch bruikbare EEG-biomarker biedt een manier om patiëntensubgroepen met succes toe te wijzen aan verschillende behandelingen, waardoor de precisie van antidepressieve therapieën wordt verbeterd. Het is klaar om te worden geïmplementeerd in de klinische praktijk.”

Hoewel de bevindingen veelbelovend zijn, is het belangrijk om te erkennen dat verder onderzoek en validatie nodig zijn. Desalniettemin biedt het vooruitzicht van een toekomst waarin depressiebehandelingen worden afgestemd op de individuele hersenactiviteit een optimistische kijk op een effectievere en efficiëntere aanpak van deze veelvoorkomende uitdaging op het gebied van geestelijke gezondheid.

De studie is gepubliceerd in Nature. Lees het artikel hier.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl