Skip to main content

Transdiagnostisch onderzoek werpt licht op verband tussen depressie en ADHD

De derde flitspresentatie tijdens de NedKAD-conferentie op 24 november aanstaande wordt gegeven door Rianne van Hal, promovendus bij het Radboudumc. Rianne zal tijdens haar presentatie inzichten delen uit haar eerste paper over de diagnose en behandeling van ADHD en depressie.

In de klinische praktijk worden depressie en ADHD vaak afzonderlijk behandeld als verschillende stoornissen. Echter komen ze vaak samen voor en overlappen de symptomen gedeeltelijk. Dit heeft gevolgen voor zowel de diagnostiek als de behandeling van deze aandoeningen.

Het onderzoek heeft verschillende groepen deelnemers geanalyseerd om dit fenomeen verder te verkennen. De onderzochte groepen omvatten een groep met enkel depressie, een groep met enkel ADHD, een groep met zowel ADHD als depressie, en een gezonde controlegroep. Wat opvalt, is dat alle deelnemers die aan depressie, ADHD, of beide lijden, klinisch relevante niveaus van ADHD-symptomen en executieve disfunctie vertoonden. Zelfs de groep met enkel depressie vertoonde symptomen die verband hielden met ADHD. Deze bevinding benadrukt het belang van het hanteren van een transdiagnostisch perspectief om deze stoornissen beter te begrijpen.

Een van de meest opmerkelijke resultaten van het onderzoek was de uitdaging om comorbide ADHD & Depressie te onderscheiden op basis van alleen ADHD- en depressiesymptomen. Het bleek dat deze groep niet effectief kon worden geïdentificeerd totdat de Behavior Rating Inventory of Executive Function-Adolescent (BRIEF-A)* werd toegevoegd aan het diagnostische proces. Deze toevoeging leidde tot aanzienlijke verbetering in de classificatie.

Deze bevindingen zijn een belangrijke stap naar een meer geïntegreerde aanpak voor de diagnose en behandeling van depressie en ADHD. Het uiteindelijke doel is om de zorg voor individuen die met deze aandoeningen worstelen te verbeteren.

Als je nieuwsgierig bent geworden naar de inzichten uit dit onderzoek, moet je de presentatie van Rianne van Hal zeker bijwonen. Daarnaast biedt de NedKAD-conferentie ook andere boeiende presentaties en workshops. Voor meer informatie en om te registreren kun je hier terecht.

Mis deze kans niet om je kennis over effectievere behandelingsmogelijkheden voor angst, dwang en depressie te verdiepen.

*De BRIEF-A is een vragenlijst waarmee executieve functies op gedragsniveau in kaart worden gebracht bij volwassenen.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl