Skip to main content

IMPROVE-onderzoek over angststoornis

Het doel van dit onderzoek is nagaan of cognitieve gedragstherapie bij angststoornis beter werkt wanneer mensen voorafgaand aan de behandeling eerst een kortdurende andere behandeling volgen.

Over het onderzoek

Veel mensen hebben last van een angststoornis. Uit onderzoek weten we dat cognitieve gedragstherapie de beste behandeling voor angststoornissen is. Tijdens deze behandeling stel je jezelf bloot aan situaties of gedachten die beangstigend voor je zijn. Door deze situaties op te zoeken kun je ondervinden dat je angstige verwachting over zo’n situatie niet zal plaatsvinden. Echter, niet iedereen profiteert van deze behandeling. Sommige mensen vinden het bijvoorbeeld te moeilijk om zichzelf bloot te stellen aan hun angstige gevoelens en situaties die angst oproepen.

Het doel van dit onderzoek is nagaan of de behandeling beter werkt wanneer mensen voorafgaand aan cognitieve gedragstherapie eerst een kortdurende andere behandeling volgen, namelijk supportive counseling of Eye Movement Desensitization and Reprocessing therapie (EMDR). Supportive counseling en EMDR zijn twee innovatieve behandelingen voor angststoornissen, die zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Ze hebben beide hebben echter net een andere insteek. In dit onderzoek gaan we ook na welke factoren voorspellen wie bij welke behandeling de meeste baat heeft.

Meedoen aan het onderzoek

Je kunt meedoen als je:

  • een paniekstoornis hebt;
  • 18 jaar of ouder bent;
  • een voldoende beheersing  hebt van de Nederlandse taal (voor het invullen van de vragenlijsten);
  • in behandeling bent bij het Altrecht Academisch Angstcentrum of Academisch Angstcentrum Mondriaan/PsyQ, of bereid bent te komen.

Je kunt helaas niet meedoen als er:

  • geen bereidheid is om medicatiegebruik stabiel te houden tijdens de duur van het onderzoek;
  • geen bereidheid is om geen alcohol of drugs 24 uur voor en na de behandelsessies te gebruiken, het gebruik van verdovende middelen tijdens de studieperiode wordt afgeraden;
  • neurologische stoornis(sen), recente suïcidepoging(en), visuele- of gehoorbeperkingen die behandeling kunnen hinderen of als epilepsie, zwangerschap, of hart- en vaatziekten spelen;
  • tijdens de duur van het onderzoek andere psychologische behandeling wordt gevolgd voor angst- of andere psychische klachten.

Over het onderzoeksteam

De IMPROVE-studie wordt uitgevoerd door een team van enthousiaste onderzoekers, onderzoeksassistenten, psychologen, supervisoren, patiënten en een onafhankelijk deskundige.

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Iris Engelhard, hoofleraar academisering van de GGZ bij Altrecht en Universiteit Utrecht, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog

Website

https://www.uu.nl/onderzoek/improve