Skip to main content

STAIRS-Studie

Het leren leven met de gevolgen van een depressie is voor veel patiënten een zoektocht die verder gaat dan het herstellen van de symptomen van de depressie. In de STAIRS-studie doen wetenschappers van het UMCG onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe training ter ondersteuning van persoonlijk herstel.

Over het onderzoek

Binnen de geestelijke gezondheidszorg zien we herstel steeds meer als een proces waarin mensen leren leven met de gevolgen van een stoornis in hun leven. Voor veel mensen zijn deze gevolgen in meer of mindere mate blijvend, waardoor een nieuwe balans gevonden moet worden.

Het vinden van deze nieuwe balans waarin iemand weer naar tevredenheid functioneert, ondanks de gevolgen van een stoornis, noemen we persoonlijk herstel. Persoonlijk herstel is gericht op het omgaan met veranderingen in het dagelijks leven, in het contact met anderen en in de manier waarop iemand zichzelf ziet.

Het blijkt dat persoonlijk herstel voor veel mensen langer duurt dan het aanpakken van de symptomen die bij een depressie horen. Dit wil zeggen dat veel mensen zich nog niet (volledig) hersteld voelen na een depressiebehandeling. Daarom is de STAIRS training ontwikkeld. In deze 8-weekse training werk je samen met anderen, die ook net een depressie achter de rug hebben, aan het vinden van een nieuw evenwicht in je leven.

In het STAIRS onderzoek kijken we of de STAIRS-training inderdaad effectief is in het bevorderen van persoonlijk herstel bij patiënten met een depressieve stoornis in remissie. In het onderzoek worden twee nieuwe interventies met elkaar vergeleken. De eerste interventie zijn drie handreikingen genaamd Handvatten voor Herstel. In deze handreikingen staat ondersteuningsinformatie over het persoonlijk herstelproces en er worden tips en opdrachten gegeven waarmee patiënten zelf aan hun persoonlijk herstel kunnen werken. Deze handreikingen zijn samengesteld op basis van input van artsen en ervaringsdeskundigen. De tweede interventie is de groepstraining STAIRS.

Daarnaast wordt onderzocht wat er precies bijdraagt aan persoonlijk herstel en of er een verband is tussen persoonlijk herstel en terugval.

Meedoen

Voor dit onderzoek zoekt het team mensen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden:

  • Je bent tussen de 18 en 65 jaar oud
  • Je verwacht binnen drie maanden je depressiebehandeling af te ronden (m.u.v. medicatiecontrole) of je hebt in de afgelopen drie maanden een depressiebehandeling afgerond
  • Je depressieve klachten zijn voldoende afgenomen om mee te kunnen doen

Website

Ga hier naar de website van het onderzoek