Skip to main content

RESET Studies: Jeugdtrauma & Depressie

Vanuit het Amsterdam UMC, locatie VUmc is een onderzoek gestart naar het verband tussen jeugdtrauma en depressieve symptomen bij patiënten met een depressie. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van hoe vaak verschillende typen jeugdtrauma en depressieve klachten voorkomen. Daarnaast wordt er in twee vervolgonderzoeken (RESET studies) gekeken naar nieuwe behandelstrategieën die gericht jeugdtrauma en depressie op volwassen leeftijd aanpakken.

Over het onderzoek

Het vervolgonderzoek genaamd RESET (Restoring mood after Early life Trauma), bestaat uit twee aparte studies waarin verschillende behandelingen worden onderzocht die gericht jeugdtrauma op volwassen leeftijd willen aanpakken. Door het aanpakken van het jeugdtrauma wordt geprobeerd de depressieve symptomen te verlichten. Het behandelen van jeugdtrauma bij depressie onderzoeken we met twee verschillende behandelvormen: medicatie en psychotherapie. Je kan meedoen aan de RESET-medicatie studie of de RESET-psychotherapie studie, deelname aan beide studies is niet mogelijk.

RESET-medicatiestudie

In de RESET-medicatiestudie onderzoekt het team of het ontregelde stress-systeem ‘gereset’ kan worden met een geneesmiddel dat het stresseiwit glucocorticoïd receptor (GR) blokkeert. Ze hopen depressies bij mensen die jeugdtrauma hebben meegemaakt beter en sneller te behandelen. Bij jeugdtrauma raakt het stresssysteem en het stresseiwit GR overbelast tijdens een kwetsbare periode in de vroege jeugd. Die ontregeling blijft het hele leven bestaan en lijkt iemand gevoeliger te maken voor depressie.

Lees meer

RESET-psychotherapie studie

Lees meer

Meedoen

Het onderzoeksteam is op zoek naar volwassen mannen en vrouwen met een matige tot ernstige depressie en jeugdtrauma. Voor beide RESET studies geldt dat jouw normale depressiebehandeling gewoon blijft doorlopen of kan worden opgestart.

Meedoen aan de RESET-medicatiestudie

Als je meedoet, zul je worden ingeloot in één van de volgende groepen (naast de depressiebehandeling die je eventueel al via je behandelaar krijgt):

  • Groep 1: je slikt gedurende 1 week dagelijks het middel mifepriston.
  • Groep 2: je slikt gedurende 1 week dagelijks een placebo.
Lees meer

Meedoen aan de RESET-psychotherapie studie

Voor deelname aan de RESET-psychotherapie studie dien je in behandeling te zijn of aangemeld te zijn bij één van de deelnemende GGZ instellingen: GGZ inGeest in Amsterdam, Altrecht in Utrecht of HSK Groep in Woerden, Den Haag, Den Bosch, Maastricht, Arnhem of Ede.

Lees meer

Biologische metingen

Bij beide onderzoeken zijn we daarnaast ook geïnteresseerd in de biologische veranderingen na de traumabehandeling met medicatie of psychotherapie.
Lees meer

Website

De RESET studies