Skip to main content

Organisatie categorie: Hulpaanbod

Pro Persona Expertisecentrum Depressie

Het Pro Persona Expertisecentrum Depressie richt zich op de diagnostiek en behandeling van chronische, therapieresistente depressie (inclusief de bipolaire depressie). Nieuwe behandelmogelijkheden betreffen de toevoeging van verschillende interventies aan de behandeling. Hierin wordt samengewerkt met de Radboud Universiteit en de afdeling psychiatrie van het UMC St Radboud en andere academische centra.

Het Expertisecentrum beschikt over poliklinische, dagklinische en klinische behandelmogelijkheden. Het Expertisecentrum heeft het TOPGGz-keurmerk.

Onderzoek

Momenteel lopen er onderzoeken waarin de volgende interventies worden onderzocht op werkzaamheid:

 • rTMS (repeterende transcraniële magnetische stimulatie), ook voor bipolaire depressie
 • Ketamine
 • MBCT (mindfulness) bij uni- en bipolaire stemmingsstoornissen
 • Schematherapie
 • Sporten
 • Daarnaast is samen met de Depressie Vereniging een platform voor peer support ontwikkeld: Depressie Connect.

Second opinion

Second opinions voor unipolaire depressies worden gedaan door prof. dr. Jan Spijker en collega-psychiaters en klinisch psychologen.

Second opinions voor bipolaire depressie worden gedaan door drs. Marc  Lochmann van Bennekom en collega-psychiaters en klinisch psychologen.

Aanvragen kunnen worden gedaan via e-mail: verwijzing.expertisecentrum.depressie@propersona.nl

Pro Persona Expertisecentrum Overwaal

Expertisecentrum “Overwaal” voor Angst, Dwang en PTSS (TOPGGZ–keurmerk), onderdeel van Pro Persona, locatie Nijmegen, richt zich op de diagnostiek en behandeling van ernstige, recidiverende angststoornissen waarbij reguliere behandeling in de gespecialiseerde GGZ tot onvoldoende effect heeft geleid. Nieuwe behandelmogelijkheden betreffen de toevoeging van verschillende interventies aan de behandeling. Hierin wordt samengewerkt met de Radboud Universiteit (Behavioural Science Institute) en de afdeling psychiatrie van het Radboudumc.

Overwaal beschikt over poliklinische en (dag-)klinische behandelmogelijkheden en voert sinds 2012 het keurmerk TOPGGZ.

Onderzoek

Momenteel lopen er onderzoeken waarin de volgende interventies worden onderzocht op werkzaamheid:

 • Effect van intensieve exposure bij PTSS, Obsessieve Compulsieve Stoornis en Paniekstoornis en Agorafobie
 • De toegevoegde waarde van Virtual Reality Therapy bij de cognitief gedragstherapeutische behandeling voor sociale fobie en paniekstoornis i.c.m. agorafobie
 • De associatie van schema-modi en outcome van CGT.

De volgende studies gaan binnenkort (medio 2021, begin 2022) van start:

 • Cortisol bij exposurebehandeling van PTSS (i.s.m. Donders Instituut Radboudumc
 • Zoom-in: onderzoek naar rol ven cognitieve, gedragsmatige en emotionele vermijding bij de behandeling van depressie, angst- en dwangstoornissen PTSS
 •  Een gerandomiseerde placebogecontroleerde rTMS i.c.m. intensieve exposuretherapie bij Obsessieve Compulsieve Stoornis – een multicenter onderzoek (projectleiders Prof. Dr. Odile vd Heuvel en Prof. Dr. Yrbrand vd Werff, Amsterdamumc/VU Amsterdam)

Second opinion

Second opinions worden gedaan door prof. dr. Gert-Jan Hendriks, dr. Mirjam Kampman, dr Lotte Hendriks, MSc (PTSS) en drs. Boris van Passel.

Aanvragen kunnen worden gedaan via Anja de Weerd, sec-man@propersona.nl

neurocare Clinics

neurocare Clinics biedt ambulante Generalistische Basis (BGGZ) en Specialistische Gezondheidszorg (SGGZ) aan voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen. Hierbij hanteren wij een persoonlijke benadering, waarbij therapie op maat aangeboden wordt.

Naast reguliere behandelmethoden maken wij gebruik van neuromodulatie technieken waaronder rTMS. rTMS (repetitieve transcraniële magnetische hersenstimulatie) is een non-invasieve behandeltechniek. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat rTMS een effectieve en veilige methode is voor de behandeling van mensen met depressie. Ook worden er positieve resultaten geboekt als er sprake is van een obsessief compulsieve stoornis, PTSS en diverse vormen van hersenletsel.

Diagnostiek en behandeling van depressieve stoornissen

Mensen met een therapieresistente depressie behandelen wij met magnetische hersenstimulatie (rTMS). Er zijn aanwijzingen voor een additief effect van rTMS in combinatie met psychotherapie op maat. Daarom bieden we beiden gepaard aan. Er is sprake van duidelijke respons bij 66% van de cliënten die dit behandeltraject doorlopen hebben. rTMS is een behandelmethode die bewezen effectief is en vrijwel geen bijwerkingen kent.

Lees meer

Diagnostiek en behandeling van obsessief compulsieve stoornissen (OCS)

Mensen met een hardnekkige obsessief compulsieve stoornis kunnen behandeld worden door psychotherapie te combineren met magnetische hersenstimulatie (rTMS). rTMS is een effectieve behandelmethode die geschikt is gebleken, bij 55 % van de mensen geeft de combinatiebehandeling significante afname van de klachten.

Lees meer

Mentaal Beter

Mentaal Beter is een landelijk netwerk van (GZ)-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Wij zijn een ambulante curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) aanbieder, werkzaam in zowel de generalistische basis ggz (GB-GGZ) als de specialistische ggz (S-GGZ). Mentaal Beter richt zich op kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen.

Via de huisarts kunnen in het kader van consultatie second opinions worden aangevraagd.

Diagnostiek en behandeling

Mentaal Beter heeft een gevarieerd en uitgebreid zorgaanbod in de generalistische basis ggz (GB-GGZ) en de specialistische ggz (S-GGZ). Bij ons kunnen patiënten met uiteenlopende problematiek en hulpvraag terecht. Het zorgaanbod voor onder meer uit behandelingen voor angststoornissen, depressieve klachten, persoonlijkheidsstoornissen, onvoldoende verklaarbare lichamelijke problemen (SOLK), posttraumatische stressstoornis (PTSS), ADHD en eetstoornissen.

 

Leids Universitair Medisch Centrum

De afdeling Psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum is een academische, derdelijns afdeling die zich met name richt op diagnostiek en behandeling van depressie, bipolaire stoornis, angststoornissen en stoornissen in het obsessieve compulsieve spectrum die therapieresistent/moeilijk behandelbaar zijn gebleken.

Op de afdeling wordt ook onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen. Een overzicht van lopende behandelingen vind je op de website.

Patiënten kunnen verwezen worden voor:

 • second opinion diagnostiek en behandelingsadvies bij therapieresistente stemmings- angst- of obsessieve compulsieve (spectrum)stoornis
 • derdelijns behandeling bijv. instellen op een MAO-remmer, elektroconvulsie therapie (ECT), of voor nieuwe behandelingen die onderzocht worden
 • diagnostiek en behandeling bij een combinatie met een lichamelijke aandoening
 • zwangerschap en depressie/angststoornissen/obsessieve compulsieve stoornis.

Bovenstaande kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden, afhankelijk van de indicatie en situatie van de patiënt.

Aanmelding door de behandelend psychiater, of als er geen behandelend psychiater is, door de huisarts via Zorgdomein of via het contactadres.

GGZ Oost-Brabant

GGZ Oost Brabant biedt excellente specialistische ggz-zorg aan mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). We ondersteunen hen bij herstel en het bevorderen van participatie, met als doel het bereiken van optimale functionele autonomie en kwaliteit van leven. Dat doen we door persoonsgerichte consultatie, diagnostiek, behandeling en begeleiding te bieden. Kort als het kan, intensief en langdurig als het nodig is. Ambulant; zo dicht mogelijk bij de leefomgeving, tenzij het niet anders kan. We zijn er voor kinderen, volwassenen en ouderen, en bieden specialistische zorg.

De zorglijn Angst, Dwang en (bipolaire) Stemmingsstoornissen

De zorglijn Angst, Dwang en (bipolaire) Stemmingsstoornissen is een onderdeel van de GGZ Oost-Brabant. Deze zorglijn is in drie regio’s vertegenwoordigd; Boxmeer, Oss en Helmond. We behandelen mensen met een hulpvraag gericht op angst-, stemmingsklachten, of OCS die niet elders behandeld kunnen worden, omdat een multidisciplinaire aanpak vereist is.

Uitgangspunt voor de behandelingen zijn de Multidisciplinaire Richtlijnen, zorgstandaarden, en laatste wetenschappelijke inzichten/best practice. Diagnostiek is in principe een integraal onderdeel van de behandeling.

Het behandelaanbod is voornamelijk groepsgericht of individueel. Zowel ambulante groepen als intensieve groepsbehandelingen. De intensieve groepsbehandelingen zijn voor cliënten met ernstige en/of recidiverende depressie of ernstige angst- en dwangproblematiek die reeds behandeling hebben gevolgd binnen de GBGGZ of SGGZ.

Second Opinion

De afdelingen Angst, Dwang en (bipolaire) Stemmingsklachten bieden mogelijkheden voor een second opinion t.a.v. diagnostiek en behandeling. Voor de vraag naar een second opinion is een geldige verwijsbrief nodig alsook informatie vanuit eerdere behandeltrajecten. De specifieke vraag voor de second opinion dient duidelijk op de verwijsbrief te staan.

GGZ inGeest Academische Afdeling Depressie

De Academische Afdeling Depressie is gespecialiseerd in behandeling en onderzoek van patiënten met veelal complexe of chronische depressies. Onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het VUmc en met de afdeling Klinische Psychologie van de VU.

Behandeling

De afdeling biedt naast reguliere behandeling met Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Interpersoonlijke Therapie (IPT) en medicatie, ook geïntensiveerde behandeling ( 2-daagse groepsbehandeling CGT en 2-daagse groepsbehandeling Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP, voor chronische depressie). Tevens is er de mogelijkheid tot behandeling middels repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) en electroconvulsietherapie (ECT). Voor mensen die meer zelfstandig aan hun behandeling willen werken, bieden wij individuele behandeling met eHealth ondersteuning op maat in onze gespecialiseerde Mindway poli (www.Mindway.nl). Mensen die onder goede begeleiding hun antidepressiva willen afbouwen (https://www.ggzingeest.nl/afbouwpoli) kunnen dit doen op de Afbouwpoli.

Onderzoek

Diverse behandelingen vinden plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met depressieve klachten te verbeteren. Aan alle patiënten die zich aanmelden wordt gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeken naar depressie die momenteel binnen onze afdeling worden uitgevoerd zijn te vinden op https://www.ggzingeest.nl/meedoen-aan-onderzoek/onderzoeken-naar-depressie.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek en behandeling bij mensen met complexe en/of chronische depressieve klachten. Elders vastgelopen behandelingen kunnen eventueel worden overgenomen.
Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts.

Contactpersonen

Dhr. dr. A. Schröder, dhr. mr. dr. C. Vinkers, psychiater, en mw. dr. D.J.F. van Schaik (allen psychiater) en mw. prof. dr. P van Oppen, GZ psycholoog . Voor CBASP: mw. J. Emmelkamp, klinisch psycholoog. Allen zijn te bereiken via 020 – 7885000.

GGZ inGeest afdeling Angst en Dwang

De afdeling Angst en Dwang is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van patiënten met een complexe, veelal chronische angst- of dwangstoornis. Onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC.

Behandeling

De afdeling is gespecialiseerd in innovatieve behandelingen voor dwangstoornissen, zoals Inference-Based Approach (IBA), een nieuw type cognitieve therapie en rTMS (Trans Magnetische Stimulatie) in combinatie met exposure. Daarnaast lopen er twee grote wetenschappelijke onderzoeken: de KOMMA studie vergelijkt een intensieve CGT (4 dagdelen reguliere CGT gedurende 20 weken) en de PADOLA studie vergelijkt schematherapie bij angststoornissen met de gebruikelijke zorg. Daarnaast is er een psychotherapeutische deeltijdbehandeling en de mogelijkheid om in de regio Amsterdam behandeling aan huis te krijgen. Voor mensen die meer zelfstandig aan hun behandeling willen werken, bieden wij individuele behandeling met eHealth ondersteuning op maat in onze gespecialiseerde Mindway poli (www.Mindway.nl). Mensen die onder goede begeleiding hun antidepressiva willen afbouwen  kunnen dit doen op de afbouwpoli (https://www.ggzingeest.nl/afbouwpoli).

Onderzoek

Diverse behandelingen vinden plaats in het kader van wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg voor mensen met angst- en dwangklachten verder te verbeteren, waardoor de langetermijnprognose verbetert. Aan alle patiënten die zich aanmelden, wordt gevraagd deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Onderzoeken naar angst die momenteel binnen onze afdeling worden uitgevoerd zijn te vinden op https://wetenschapsdesk.nl/.

Second opinion

De afdeling biedt second opinions voor diagnostiek en behandeling bij mensen met complexe en/of chronische angst- en dwangklachten. Elders vastgelopen behandelingen kunnen worden overgenomen.
Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en de relevante informatie betreffende de voorgaande behandeling(en). De aanvraag moet gedaan worden door de huidige behandelaar of door de huisarts.

 

Contactpersonen zijn prof. dr. N. Batelaan (psychiater), dr. W. Scholten (psychotherapeut) en dr. Anna Muntingh (klinisch psycholoog). Zij zijn te bereiken via 020-7885000.

GGZ Drenthe

GGZ Drenthe biedt hulp bij psychische problemen aan ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren. Samen met onze patiënten werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. De hulp is eenvoudig en kort als het kan, intensief of langdurig als het nodig is.

GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische behandelingen als het gaat om complexe trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en forensische psychiatrie.

Diagnostiek en behandeling

Diagnostiek en behandeling gericht op depressie en angststoornissen (inclusief PTSS en OCD) wordt aangeboden bij de poliklinieken “planbaar” in Hoogeveen, Emmen en Assen, en vindt ambulant plaats binnen een setting van gespecialiseerde GGZ, volgens richtlijnen voor angst en depressie. Een apart aanbod bestaat voor diagnostiek en behandeling van bipolaire stoornissen, binnen regionale teams voor bipolaire stoornissen. Verder is extra aandacht voor somatische aspecten van de farmacotherapie maar ook voor somatische aspecten van de aandoeningen zelf (gewichtstoename, ongezonde leefstijl, metabool syndroom) waarbij alle patiënten die medicatie gebruiken bij intake een somatische screening krijgen van een verpleegkundige (het MOPHAR programma; zie: https://www.youtube.com/watch?v=0WjZn3w10rc).

In Assen zijn zowel wekelijkse trajecten als meer intensieve trajecten beschikbaar, waarbij naast de individuele behandelingen (CGT en farmacotherapie, al dan niet in combinatie) ook groeps exposurebehandelingen worden aangeboden, en op indicatie systeembegeleiding.

Second opinions

Second opinions kunnen aangevraagd worden op het gebied van stemming, angst, bipolaire stoornissen, en (in Assen) OCD spectrumstoornissen en tics. Voor een second opinion vragen wij om een verwijsbrief met een duidelijke onderzoeksvraag en relevante informatie betreffende eerdere behandelingen. De aanvraag wordt gedaan door de huidige behandelaar en/ of huisarts van patiënt.