Skip to main content

Not Just Right Experiences en het verband met OCS

In de recente lunchwebinar, onderdeel van de OCDnet reeks gericht op psycho-educatie voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg, sprak Aart de Leeuw (Altrecht) over de complexe wereld van ‘not just right experiences’ (NJRE) en gevoelens van onvolledigheid bij obsessief-compulsieve stoornis (OCS).

NJRE en gevoelens van onvolledigheid: een diepgaande analyse

Aart de Leeuw, psychiater bij Altrecht Academisch Angstcentrum, gaf een uitgebreide presentatie over NJRE en gevoelens van onvolledigheid. NJRE werden gedefinieerd als het onbestemde, onrustige gevoel dat iets niet klopt, vaak leidend tot herhaalde handelingen of rituelen. Gevoelens van onvolledigheid werden beschreven als de hardnekkige overtuiging dat handelingen of bedoelingen niet afgerond zijn, wat aanzet tot doorgaan tot een gevoel van volledigheid is bereikt.

De Leeuw benadrukte dat deze gevoelens veel voorkomen bij OCS, zelfs zonder duidelijke obsessies of angstgedachten. Dit kan verklaard worden door een mismatch tussen perceptie en interne referentiesignalen, of door disfunctionele cognities over de onverdraaglijkheid van NJRE.

De impact van NJRE en onvolledigheid op het dagelijks leven van mensen met OCS werd geïllustreerd aan de hand van patiëntenverhalen en casussen. Hieruit bleek dat deze gevoelens een grote invloed kunnen hebben op het functioneren en de kwaliteit van leven, en kunnen leiden tot aanzienlijk lijden.

Behandelperspectieven: een nieuwe focus

De traditionele behandeling van OCS, cognitieve gedragstherapie (CGT), richt zich vooral op het uitdagen van angstgedachten. Echter, bij OCS waarbij NJRE en onvolledigheid de belangrijkste drijfveren zijn, blijkt CGT minder effectief.

De Leeuw pleitte daarom voor een aangepaste aanpak, waarbij meer aandacht wordt besteed aan psycho-educatie over deze gevoelens. Exposure-oefeningen kunnen worden aangepast om specifiek NJRE en onvolledigheid te adresseren, bijvoorbeeld door de focus te leggen op habituatie (gewenning) en acceptatie van onrustige gevoelens. Ook kunnen specifieke interventies worden ontwikkeld om deze gevoelens direct aan te pakken, zoals mindfulness-oefeningen of het leren omgaan met onzekerheid.

Het belang van verder onderzoek en kennisdeling

De Leeuw benadrukte het belang van verder onderzoek naar NJRE en onvolledigheid bij OCS, met name het ontwikkelen van gevalideerde vragenlijsten en specifieke behandelprotocollen. Door kennis te delen en professionals te voorzien van de juiste tools, kunnen we de behandeling van OCS verbeteren en de kwaliteit van leven van mensen met deze aandoening verhogen.

Een waardevolle bron van informatie voor professionals

Het webinar over NJRE en onvolledigheid gaf waardevolle inzichten en praktische handvatten voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en andere professionals die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met OCS. Door de complexiteit van deze aandoening te erkennen en te blijven leren over nieuwe behandelperspectieven, kunnen we samen werken aan een betere toekomst voor mensen met OCS.

Video

De video-opnames van de OCDnet webinars zijn terug te kijken op het NedKAD-YouTube Kanaal.

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl