Skip to main content

Financiële problemen stevige trigger voor angsten en depressies

Financiële problemen zijn een grote trigger voor angst- en depressieklachten. In totaal hebben zo’n 6-7% van de Nederlanders te maken met angsten en depressies. Onder mensen met financiële problemen is dit echter drie á vier keer zoveel. Liefst 25-27% van de volwassenen die financiële problemen hebben, hebben te maken met angsten en depressies. Herstel gaat bij deze groep ook moeizamer; de financiële problemen staan dat vaak in de weg.

Centerdata, het Fonds Slachtofferhulp en Tilburg University voerden een longitudinaal onderzoek uit. Daarbij werden data gebruikt van vóór corona, namelijk maart 2018 en maart 2019 en gekeken hoe het nu met deze 4770 mensen gaat. De huidige prijsstijgingen zijn de aanleiding van het onderzoek. Wat zijn de effecten op mentale gezondheid van deze volwassenen over een korte periode, namelijk een jaar? 

Er werd rekening gehouden met andere factoren, zoals corona, traumatische ervaringen en een gebrek aan sociale steun. Factoren die vaak bij angsten en depressies van invloed zijn. 

Waarschuwing

De onderzoekers waarschuwen. Mensen en gezinnen die langer financiële problemen krijgen, zullen eerder aan de bel trekken. De toenemende krapte op de geestelijke gezondheidszorg kan hierbij een probleem vormen. Zaak is om deze mensen zo snel en zo goed mogelijk te ondersteunen, zodat zij niet dieper in het moeras zakken. Mensen wennen namelijk niet aan financiële problemen en het gaat gepaard met fors meer angsten en depressies.

Volgens het CBS hadden er 500.000 huishoudens in Nederland in januari 2021 financiële problemen. Verwacht wordt dat daar weldra tussen de 170.000 en 650.000 huishoudens bij zullen komen. 

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift De Psycholoog. Ook de Universiteit van Tilburg schreef erover. 

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl