Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Mentale gezondheid jongeren: onderzoek vooral de kansen

31 december 2022 - Geplaatst onder: Angst

De mentale gezondheid van jongeren verslechtert al jaren. Zij ondervinden steeds vaker angstklachten of depressieve symptomen. Covid-19 was niet de oorzaak, maar versterkte die trend. Onderzoeker Chantie Luijten (Erasmus School of Health Policy & Management) onderzocht aan de hand van vragenlijsten en een herhaaldelijke monitoring 1304 jongeren, tussen 11 en 17 jaar. Met name de herhaling was wat betreft onderzoek uniek; normaliter is er vooral sprake van momentopnames bij dergelijke onderzoeken. Luijten signaleerde meerdere risicofactoren, maar ook beschermende factoren voor de mentale gezondheid.

Allereerst zijn er grote verschillen tussen jongens en meisjes. Meisjes raken volgens haar onderzoek eerder onzeker door social media, omdat zij zichzelf meer beoordelen. Deze zelfwaardering komt niet alleen neer op social media, maar ook op de relatie met met name hun moeder. Ook nauwe vriendschappen bepalen hoe zij zichzelf zien. Voor jongens geldt dit niet tot nauwelijks.

Luijten ziet daarom niet alleen gevaren, maar zeker ook kansen. Ze zou daarom juist graag zien dat de problematiek breder wordt beoordeeld. Als er alleen gekeken wordt naar de gevaren, krijg je al gauw te maken met symptoombestrijding.

Lees meer over het onderzoek van Luijten op de website van het Erasmus.


Tags: