Skip to main content

Decision tool Unipolaire Depressie (DTUD)

De Decision tool Unipolaire Depressie (DTUD) is op evidence-based wijze ontwikkeld om op een eenvoudige manier tijdens de intake in de specialistische ggz onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met problematiek die geïndiceerd zijn voor specialistische ggz en patiënten met complexe en/of zeldzame problematiek die geïndiceerd zijn voor hoogspecialistische en/of topklinische ggz.

Ook bij een intake in de hoogspecialistische ggz en/of topklinische ggz kan dit instrument gebruikt worden om te checken of het een juiste verwijzing betreft. Het instrument is vooral een hulpmiddel bij de indicatiestelling voor hoogspecialistische/topklinische zorg. Uiteraard is het altijd mogelijk om beredeneerd af te wijken van de uitkomst van de lijst, rekening houdend met het klinisch oordeel en de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Het invullen van de decision tool zal maximaal 5 minuten duren. Jouw bevindingen zijn zowel relevant voor bespreking in een multidisciplinair overleg als in een adviesgesprek met de patiënt.

Ga hier naar online versie van de Decision tool Unipolaire Depressie.

Download de Decision tool Unipolaire Depressie en de Toelichting en instructie.

Op 7 februari 2017 verscheen in het online tijdschrift PLOSOne het volgende artikel: Krugten, F.C.W. van et al. Indicators of patients with major depressive disorder in need of highly specialized care: A systematic review

Protocol Psychofarmaca, zwangerschap & lactatie van het LUMC

Dit protocol is een praktische leidraad voor psychiaters, gynaecologen en kinderartsen bij het adviseren en begeleiden van vrouwen met een psychiatrisch probleem en psychofarmacagebruik, zowel bij kinderwens als tijdens de zwangerschap.

Leiden, februari 2019

Auteurs:
Dr. Inge L. van Kamp, gynaecoloog-perinatoloog
Drs. Esther G.J. Rijntjes-Jacobs, kinderarts-neonatoloog
Dr. Irene M. van Vliet, psychiater

Het protocol is hier te downloaden.

Bij het protocol hoort ook een preventieplan dat ingevuld kan worden door de behandelend psychiater, in samenspraak met patiënte, partner en verloskundige/gynaecoloog.

  • 1
  • 2