Skip to main content

Protocol Psychofarmaca, zwangerschap & lactatie van het LUMC

Dit protocol is een praktische leidraad voor psychiaters, gynaecologen en kinderartsen bij het adviseren en begeleiden van vrouwen met een psychiatrisch probleem en psychofarmacagebruik, zowel bij kinderwens als tijdens de zwangerschap.

Leiden, februari 2019

Auteurs:
Dr. Inge L. van Kamp, gynaecoloog-perinatoloog
Drs. Esther G.J. Rijntjes-Jacobs, kinderarts-neonatoloog
Dr. Irene M. van Vliet, psychiater

Het protocol is hier te downloaden.

Bij het protocol hoort ook een preventieplan dat ingevuld kan worden door de behandelend psychiater, in samenspraak met patiënte, partner en verloskundige/gynaecoloog.