Skip to main content

Generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Behalve diagnosespecifieke zorgstandaarden werd een aantal generieke modules gemaakt. Van belang is de generieke module Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. De module is hier te lezen.