Skip to main content

Generieke module destigmatisering

Er bestaan verschillende soorten stigma: publiek stigma (stigmatisering vanuit de maatschappij) en zelfstigma (waarbij personen in kwestie de negatieve oordelen van anderen hebben verinnerlijkt) en structureel stigma (ongelijkheid in de cultuur en wet- en regelgeving). Het draagvlak om stigma aan te pakken is groot, maar het is wel een uitdaging om met elkaar een goede weg te vinden in het verminderen van stigma. De module biedt hiervoor handvatten, maar het belangrijkste is: open het gesprek, besef dat stigma er is. Lees de module hier.