Skip to main content

Second opinion kan waardevol zijn bij de behandeling van hardnekkige depressie

Wat is een Second Opinion?

Een second opinion is een gevraagde deskundige mening over een diagnose en/of advies over een behandeling. Patiënten kunnen zelf om een second opinion vragen of dit via hun huidige behandelaar regelen. Meestal wordt een second opinion aangevraagd bij een specialist. Om te starten met de second opinion, dient de specialist alle relevante gegevens te ontvangen voor het onderzoek, en dient de vraagstelling en het doel van het onderzoek duidelijk te zijn. Tijdens de second opinion wordt de behandeling niet overgenomen; de patiënt blijft onder behandeling bij de verwijzende behandelaar.

De richtlijnen voor de behandeling van hardnekkige depressie adviseren het aanvragen van een second opinion wanneer er onvoldoende bewijs is van herstel na behandeling. In de psychiatrische zorg worden ook veel second opinions aangevraagd. Ondanks dit gegeven zijn er echter weinig onderzoeken naar de effecten van second opinions voor patiënten.

Onderzoek over Second Opinion

In maart publiceerden onderzoekers van Pro Persona en de Radboud Universiteit een studie over het effect van een second opinion bij patiënten met een hardnekkige depressie. Ze vergeleken testscores van patiënten met een hardnekkige depressie die een second opinion hadden gekregen met gegevens van een controlegroep. De resultaten toonden een significante afname van de ernst van de depressie drie maanden na de second opinion.

Er zijn echter enkele kanttekeningen bij de resultaten: het onderzoek werd uitgevoerd met een kleine, niet-gerandomiseerde steekproef en er ontbraken veel waarden in de gegevens. Bovendien was de follow-up van drie maanden mogelijk te kort om effecten van de aanbevelingen van de second opinion te verwachten.

Op basis van dit onderzoek kan wel worden geconcludeerd dat een second opinion waardevol kan zijn bij de behandeling van hardnekkige depressie. Verder onderzoek moet zich richten op de vraag of het gevonden effect wordt veroorzaakt door de second opinion zelf of het gevolg is van latere veranderingen in de behandeling.

Meer informatie over Second Opinion

Categorieën

TIP

Heb je een nieuwstip of zelf nieuws voor de nieuwsrubriek?
info@nedkad.nl