Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang, Trauma en Depressie

Second opinion

NedKAD krijgt regelmatig vragen over gevolgde behandelingen en voorgeschreven medicatie. NedKAD verzorgt zelf geen second opinions. Een aantal aangesloten instellingen kan dat echter wel doen.

Wat is een second opinion?

Een second opinion is een gevraagde deskundige mening over de diagnose en/of advies over de behandeling. Een second opinion kan worden gevraagd door u of door uw behandelaar. Na een second opinion wordt u terugverwezen naar uw behandelaar.

Kan iedereen een second opinion aanvragen?

Ja, als patiënt heeft u het recht een second opinion aan te vragen. Het is raadzaam dat u een second opinion aanvraagt in overleg met uw behandelaar. Zo komt u tot een goede gezamenlijke vraagstelling. Natuurlijk kan uw behandelaar ook een second opinion aanvragen. Dat gebeurt altijd in overleg met u.

Waar kunt u een second opinion aanvragen?

Meestal wordt een second opinion aangevraagd bij een specialist op het gebied. De second opinion start als de specialist in het bezit is van alle relevante gegevens voor het onderzoek en als vraagstelling en doel van het onderzoek duidelijk zijn. Tijdens de second opinion wordt de behandeling niet overgenomen. U blijft dus onder behandeling bij uw verwijzende behandelaar.

Verslag van een second opinion

Van de second opinion wordt een verslag naar uw verwijzende behandelaar verstuurd. U kunt een kopie vragen.
Het verslag bevat de volgende onderwerpen:
–  Vraagstelling en doel,
–   Wijze van onderzoek (welke gegevens zijn gebruikt, hoe vaak ben je onderzocht), (Hetero)anamnese,
–  Psychiatrische voorgeschiedenis,
–   Somatische voorgeschiedenis,
–   Relevante gegevens van de levensloop,
–   Familieanamnese,
–  Medicatie,
–  Psychiatrisch onderzoek,
–   Meetinstrumenten,
–  Somatisch onderzoek,
–  Laboratoriumonderzoek,
–   Diagnose en advies

Wat moet er gebeuren voordat een second opinion kan plaatsvinden?

U overlegt uw verzoek om een second opinion met uw huidige behandelaar en komt zo tot een gezamenlijke vraagstelling. Op deze manier wordt het doel van de second opinion duidelijk. Alle relevante gegevens worden vooraf opgestuurd. U heeft inzagerecht in deze gegevens. Nadat de opgestuurde gegevens ontvangen zijn wordt een afspraak gemaakt voor de datum van de second opinion.