Skip to main content

FAQ Categorie: Depressie

(Hoe) helpt rTMS bij depressie?

Transcraniële (‘door de schedel heen’) magnetische stimulatie (TMS) is een methode waarin met behulp van magnetische velden de hersenen van buitenaf kunnen worden beïnvloed.

Wanneer achtereenvolgens een serie van TMS-pulsen wordt gegeven, kunnen de effecten voor langere tijd aanhouden. Deze manier van stimulatie staat bekend als repetitieve TMS (rTMS) en vormt de basis voor de behandelmethode, waarin deelnemers gedurende een periode van tussen de twee en zes weken meerdere malen per week een rTMS-behandeling krijgen. Meta-analyses hebben aangetoond dat TMS een significant positief effect heeft op depressieve symptomen.

Op dit moment wordt in Nederland rTMS vergoed door verzekeraars voor de behandeling van depressie, na onsuccesvolle behandeling met ten minste twee evidence-based behandelingen (ofwel medicamenteus ofwel psychotherapie).

Kijk op de website van de Stichting Hersenstimulatie voor meer informatie en een overzicht van alle geaccrediteerde behandelaren.