Skip to main content

GABA

GABA (gamma-aminoboterzuur) is een boodschapperstof in ons zenuwstelsel die een angstdempende werking in de hersenen heeft.